Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa gaat fusie zorginstellingen Arnhem nader onderzoeken

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gaat de fusie van twee zorginstellingen uit de gemeente Arnhem nader onderzoeken. Volgens de NMa kan de concentratie van Stichting Pleyade en Stichting Catharina mogelijk de concurrentie belemmeren op de markten voor verzorgingshuiszorg, psychogeriatrische en somatische verpleeghuiszorg in de gemeente Arnhem dan wel de gemeente Arnhem plus (een aantal) om Arnhem liggende gemeenten.

Door de fusie zouden de instellingen in de gemeente Arnhem voor verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg tussen 50 en 75% van de markt in handen krijgen. De toezichthouder heeft daarom besloten dat deze fusie geen doorgang kan vinden en dat er voor het tot stand brengen ervan een vergunning is vereist. Indien de betrokken zorginstellingen een vergunningsaanvraag indienen, zal de NMa onder andere de omvang van de geografische markten voor verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg nader onderzoeken. Zij dient dan binnen 13 weken een beslissing te nemen of de concentratie wel of niet wordt toegestaan.

Omzetdrempels in de zorg
De voorgenomen fusie is meldingsplichtig omdat de omzetdrempels waarboven zorginstellingen verplicht zijn hun fusie te melden op 1 januari 2008 zijn verlaagd. Sinds 1 januari 2008 zijn er al meerdere van dergelijke fusies gemeld, maar dit is de eerste keer dat de NMa voor een dergelijke fusie een vergunningseis stelt.

Fusietoetsing
De NMa beoordeelt bij fusies en overnames of de daadwerkelijke concurrentie significant wordt belemmerd, met name door het ontstaan of versterken van een economische machtspositie. Een dergelijke machtspositie kan nadelige gevolgen hebben voor de prijs, kwaliteit en diversiteit van het aanbod. Concurrentie is van belang, omdat organisaties hierdoor worden gestimuleerd om zich in te zetten voor meer en betere producten en diensten. Voor consumenten biedt concurrentie de nodige voordelen: concurrentie leidt in het algemeen tot meer keuzevrijheid, een hogere kwaliteit en lagere prijzen.