Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa legt boete op wegens verbreken verzegeling tijdens bedrijfsbezoek

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft een boete opgelegd van EUR 269.000 aan Sara Lee Household & Bodycare Nederland B.V., omdat zegels, die 's avonds door NMa-medewerkers op een deur waren aangebracht, de volgende dag verbroken waren. De NMa verzegelt ruimtes als onderzoek, waarbij gezocht wordt naar bewijs van een overtreding van de Mededingingswet, nog niet is afgerond. Op deze wijze kan het onderzoek op de volgende dag worden voortgezet zonder risico op verlies of beschadiging van het in de verzegelde ruimte aanwezige onderzoeksmateriaal.

De NMa neemt het verbreken van de verzegeling hoog op. 'Wij verzegelen ruimtes om de volgende dag verder te gaan naar het zoeken van bewijs. Wanneer de zegels verbroken zijn, kan het heel goed zijn dat dit met opzet is gebeurd om bewijs weg te halen dat relevant is voor ons onderzoek', aldus Pieter Kalbfleisch, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NMa. De zegels die de NMa gebruikt, zijn niet scheurbaar zoals papier. Kenmerkend is dat de zegel bij verwijdering verkleurt en een blauw restant achterlaat dat meerdere malen het woord 'STOP' vormt.

Het is de eerste keer dat de NMa een boete oplegt wegens het verbreken van een verzegeling. De NMa kan sinds 1 oktober 2007 zelf boetes opleggen wanneer zegels verbroken zijn. De maximale boete voor deze overtreding bedraagt EUR 450.000 of 1 procent van de omzet van de betrokken onderneming. Hierdoor heeft de NMa een afschrikwekkend instrument in handen wanneer een onderzoek wordt tegengewerkt. Voorheen kon de NMa aangifte doen bij de politie.

Met dit bericht wil de NMa op geen enkele wijze vooruitlopen op de uitkomsten van een onderzoek naar een eventuele overtreding door Sara Lee van de Mededingingswet.