Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa beboet energiebedrijven voor EUR 1,5 miljoen wegens overtredingen Gas- en Elektriciteitswet

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft drie regionale netbeheerders, Rendo, Essent en Continuon, beboet voor ruim EUR 1,5 miljoen. De netbeheerders hebben ruim 4750 consumenten en ondernemers niet tijdig gecompenseerd voor stroomuitval die langer dan vier uur heeft geduurd.

De compensatieregeling geeft klanten van netbeheerders automatisch het recht op een standaardcompensatie na storingen in de energievoorziening. De regeling moet netbeheerders ertoe aansporen om dergelijke verstoringen zo snel mogelijk te verhelpen. Bij een storing tussen de vier en acht uur bedraagt de compensatie voor een kleinverbruiker EUR 35. Daarna neemt de compensatie met elke vier uur met EUR 20 toe. Door de compensatieregeling niet volledig toe te passen, hebben de netbeheerders de belangen van klanten, waaronder consumenten, geschaad.
De netbeheerders zijn volgens de wet verplicht bij de eerstvolgende jaar- of maandafrekening nadat de storing heeft plaatsgevonden de compensatievergoeding te betalen.

Rendo
Rendo Netbeheer B.V. heeft ongeveer de helft van haar klanten die in de periode van 1 januari 2004 tot en met eind juli 2007 door een elektriciteitsstoring zijn getroffen, niet tijdig een compensatievergoeding uitbetaald. In totaal zijn 620 klanten in die periode getroffen door een storing.
Het totaalbedrag aan niet betaalde compensatievergoedingen bedraagt ruim EUR 11.000. Klanten kregen van Rendo de compensatie alleen uitbetaald als zij hier zelf bij Rendo om verzochten terwijl de wet de netbeheerders verplicht de compensatievergoeding automatisch uit te keren. Rendo weigert de gedupeerden van een storing in de periode van 1 januari 2004 tot 31 december 2006 alsnog te betalen.
De boete aan Rendo is daarom verhoogd en bedraagt EUR 106.000. Verder legt de NMa een last op die Rendo ertoe verplicht klanten alsnog te compenseren op straffe van een dwangsom van EUR 5.000 per week met een maximum van EUR 50.000.
Rendo beheert het elektriciteitsnetwerk in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel.

Essent
Essent Netwerk B.V. krijgt een boete van EUR 890.000. In de periode van 1 december 2006 tot en met 31 juli 2007 had Essent de registratie van elektriciteits- en gasstoringen niet op orde en kon hierdoor ruim 2700 klanten (dat is ongeveer tien procent van de getroffenen) niet op tijd compenseren. Het gaat hierbij om een totaalbedrag aan compensatievergoedingen van ruim EUR 100.000. Essent Netwerk beheert het elektriciteits- en gasnetwerk in Noord-Brabant, Limburg en grote delen van Noordoost-Nederland.
Bij het vaststellen van de hoogte van de boete heeft de NMa rekening gehouden met het feit dat Essent haar registratie inmiddels op orde heeft en haar klanten alsnog heeft gecompenseerd. Daarom heeft de NMa de boete voor deze netbeheerder gematigd.

Continuon
N.V. Continuon Netbeheer krijgt een boete van EUR 552.000 omdat zij ruim 1700 klanten die in de periode van 1 december 2006 tot en met 31 juli 2007 door een elektriciteitsstoring zijn getroffen niet tijdig heeft gecompenseerd (dat is ongeveer vijf procent van de getroffenen). Het gaat om een totaalbedrag aan compensatievergoedingen van ruim EUR 60.000. Continuon beheert het elektriciteits- en gasnetwerk in onder meer Gelderland en Noord-Holland.
Bij het vaststellen van de hoogte van de boete heeft de NMa rekening gehouden met het feit dat Continuon haar klanten alsnog heeft gecompenseerd. Daarom heeft de NMa ook de boete voor deze netbeheerder gematigd.