Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: groen licht voor overname Gouden Gids door De Telefoongids

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) ziet na diepgaand onderzoek geen belemmeringen voor de overname van Gouden Gids (onderdeel van Truvo Nederland) door De Telefoongids (onderdeel van European Directories).

Uit het onderzoek blijkt dat de huidige onderlinge concurrentie tussen beide gidsen beperkt is. Het aantal adverteerders dat zegt over te stappen naar de andere gids wanneer de prijzen bijvoorbeeld verhoogd worden, is laag. Ook het aantal adverteerders dat daadwerkelijk is overgestapt naar de andere gids bij prijsverhogingen in het verleden, is laag. Bovendien geeft een aanzienlijk deel van de adverteerders aan dat zij bij een prijsverhoging overweegt over te stappen naar andere (online) media of in zijn geheel stopt met adverteren in de gidsen. Uit het onderzoek van de NMa blijkt verder dat het gebruik van papieren gidsen de laatste jaren aanzienlijk is gedaald doordat gebruikers vaker kiezen voor online zoekalternatieven. De NMa verwacht dat adverteerders de gebruikers op termijn zullen volgen.

De NMa constateert dat er een kleine groep adverteerders is die nadeel zou kunnen ondervinden van de overname. Pieter Kalbfleisch, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NMa: 'De groep die er door de overname op achteruit gaat, is evenwel kleiner dan de groep die erop vooruit zal gaan.' Hierbij speelt een rol dat na de overname Gouden Gids en De Telefoongids uiterlijk in 2009 als één gids op de mat zal vallen bij consumenten. Ook hun websites zullen Gouden Gids en De Telefoongids samenvoegen tot een geïntegreerde online gids. 'Concreet betekent dit dat de samengevoegde gids tot een groter gebruik zal leiden voor adverteerders. Bovendien krijgen gebruikers van de gids voortaan één gids met alle informatie', aldus Kalbfleisch.

De fuserende ondernemingen bieden zowel papieren als online gidsen met contactgegevens van bedrijven en personen aan. Zij geven bedrijven de mogelijkheid om te adverteren in deze gidsen. De NMa heeft gekeken naar het effect van voorgenomen concentratie op de Nederlandse markt, waarbij in de beoordeling is meegenomen dat de fuserende ondernemingen hun gidsen zullen integreren.

Fusietoetsing
De NMa beoordeelt bij fusies en overnames of de daadwerkelijke concurrentie significant wordt belemmerd, met name door het ontstaan of versterken van een economische machtspositie. Een dergelijke machtspositie kan nadelige gevolgen hebben voor de prijs, kwaliteit en diversiteit van het aanbod.