Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: ProRail moet spoortarief NS verlagen

Spoorwegbeheerder ProRail heeft ten onrechte een tariefverhoging doorberekend aan een aantal spoorwegondernemingen van de Nederlandse Spoorwegen voor het gebruik van het spoornet in 2008. Dit betekent dat ProRail dit jaar bijna € 24 miljoen minder in rekening mag brengen aan verschillende spoorwegondernemingen van NS (NS Reizigers B.V., NS Internationaal B.V., Thalys Nederland N.V.). Dit concludeert de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) na onderzoek van een klacht door NS. Ook de tarieven die ProRail reeds voor 2009 had gepubliceerd dient de netbeheerder aan te passen. Een andere klacht van NS over de manier van factureren door ProRail heeft de toezichthouder afgewezen.

De verhoging heeft betrekking op het zogenoemde 'treinkilometertarief ' voor personentreinen op het hoofdrailnet (het deel van de spoorweginfrastructuur waarop NS Reizigers exclusief rijdt voor openbaar personenvervoer per trein). ProRail had aangegeven extra kosten te verrekenen in de tarieven die gelden per 1 maart 2008. De tarieven stijgen onder meer doordat er vaker in de nachten en weekenden aan het spoor gewerkt wordt hetgeen hogere kosten voor het onderhoud van de spoorweginfrastructuur met zich meebrengt. NS voerde aan dat ProRail zich niet gehouden heeft aan de in de Netverklaring vastgelegde tariefsystematiek. Daarnaast voelde NS zich gediscrimineerd ten opzichte van andere vervoerders omdat de verhoging in de praktijk alleen voor de spoorwegondernemingen van NS gold. De NMa heeft NS op dit punt in het gelijk gesteld. Aangezien in de overeenkomsten tussen ProRail en de betrokken NS-partijen reeds bepaald is dat de tarieven voor 2008 worden aangepast aan de uitspraak van de NMa over deze kwestie, heeft de toezichthouder besloten geen last onder dwangsom op te leggen.

NS had ook bezwaren geuit tegen de manier van factureren van de vergoeding voor het gebruik van het spoor. ProRail heeft de facturering met een maand vervroegd waardoor NS de factuur eerder dient te betalen. De NMa oordeelt dat dit niet in strijd is met hetgeen tussen ProRail en de betrokken NS-partijen is overeengekomen in hun toegangsovereenkomsten en heeft deze klacht van NS daarom afgewezen.

Besluit NMa: NS vs ProRail