Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa Agenda 2008-2009: Extra alert op zorgsector

'De zorgsector baart mij zorgen. Omdat wij aanwijzingen hebben dat binnen de thuiszorg kartelafspraken worden gemaakt. Dat beperkt de consument in zijn vrijheid om te kiezen voor de zorg zoals hij die wenst, zowel in kwaliteit als prijs.' Dit zei Pieter Kalbfleisch, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), tijdens de presentatie van de NMa-Agenda 2008-2009.

'Wij hebben aanwijzingen voor marktverdeling in de thuiszorg waardoor de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever – meer concurrentie – wordt gefrustreerd,' aldus Kalbfleisch die deze woorden richt tot politiek en samenleving. 'Als dit, na hoor- en wederhoor van betrokken partijen, inderdaad zo blijkt te zijn, dan is dat zeer schadelijk', zo waarschuwt de NMa-voorzitter. 'Want niet alleen de cliënt, maar ook de belastingbetaler die maar liefst 12,5 procent van zijn brutoloon afstaat aan onder meer AWBZ-zorg, is daar de dupe van.' Partijen die zich realiseren dat zij deelnemen aan een kartel kunnen dit opbiechten bij het Clementiebureau van de NMa en in aanmerking komen voor een boetevrijstelling of boeteverlaging. Kalbfleisch: 'Dat is wel afhankelijk van het soort materiaal wat wij binnenkrijgen, maar opbiechten kan lonen en het helpt ons om deze sector weer op het goede spoor te houden.'

Tien jaar NMa

Pieter Kalbfleisch stond stil bij het tienjarig jubileum van de NMa. 'Er is veel veranderd in de afgelopen tien jaar. Het is nu duidelijk dat kartels verboden zijn. Het is eveneens duidelijk dat kartels schadelijk zijn gezien de noodzaak tot innovatie en uiterste concurrentie-inspanningen op de wereldmarkt. Het draait om de economische slagkracht van Nederland en die blijft juist door concurrentie op peil. Niet door beschutting te zoeken achter kartelafspraken. Daar hebben ook de consumenten niets aan,' benadrukte Kalbfleisch.

Zoals de Agenda voor 2008 laat zien, richt de NMa zich dit jaar naast de zorgsector op de sectoren food- en agri, de financiële sector en de postmarkt. Daarnaast zien de sectorspecifieke kamers van de NMa, de Directie Toezicht Energie (DTe) en de Vervoerkamer toe op de markten voor vervoer en energie. De Vervoerkamer voert sinds 1 januari 2008 de Wet markttoezicht registerloodsen uit. DTe zet zich onder meer in voor het bevorderen en verbeteren van de Noord-West Europese markt voor elektriciteit en gas. Daarom zal onder andere veel aandacht worden besteed aan het toezicht op de landelijke netbeheerders.

In 2007 zijn daarnaast verschillende markten op een gestructureerde en diepgaande wijze in kaart gebracht. Aan de hand daarvan zijn specifieke plannen opgesteld, die zich in 2008 vertalen in concrete handhavingsancties.

Jaarbericht 2007

Naast de Agenda voor 2008 presenteerde de NMa vandaag ook de eerste cijfers over 2007. Het afgelopen jaar legde de NMa in 7 zaken sancties op voor in totaal bijna EUR 10 miljoen. Daarnaast heeft de NMa 65 klachten over overtredingen van de Mededingingswet afgerond en zijn 10 zaken afgedaan met een ander instrument dan een rapport omdat partijen, bijvoorbeeld, hun procedures en/of regels in overeenstemming hebben gebracht met de Mededingingswet.

In 2007 zijn 4 onderzoeken in de sectoren handel, bouw en zorg uitgemond in een vermoeden van een overtreding, vastgelegd in een rapport. Daarnaast heeft de toezichthouder 108 meldingen van fusies en overnames ontvangen. In het oog sprongen 4 zaken over concentraties waarbij de NMa mogelijke risico's voor de concurrentie voorzag en een vergunningseis stelde (in de zorg, Nuon/Essent, suikerfabrikanten). In 2007 werden op basis van de energiewetten 63 energiegeschillen beslecht. De Vervoerkamer van de NMa heeft 4 rapporten opgelegd wegens een vermoeden van een overtreding van de Spoorwegwet (netverklaring en capaciteitsverdeling) en 3 zaken afgedaan met een ander instrument dan een rapport. Via ConsuWijzer, het gezamenlijke voorlichtingsloket van de OPTA, de Consumentenautoriteit en de NMa, behandelde de NMa vorig jaar ruim 11.000 vragen en klachten van consumenten op het vlak van energie en mededinging.

 

Bijlagen

NMa Agenda 2008 (PDF - 712 KB) NMa Jaarbericht 2007 (PDF - 191.4 KB)