Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa herziet Richtsnoeren voor de zorgsector

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) publiceert vandaag een geactualiseerde versie van de Richtsnoeren voor de zorgsector. De Richtsnoeren vormen een hulpmiddel waarmee beroepsbeoefenaren, zorgverzekeraars en andere ondernemers in de zorgsector zelf hun samenwerkingsvormen en gedragingen kunnen toetsen aan de Mededingingswet.

De Richtsnoeren voor de zorgsector zijn geactualiseerd vanwege een aantal fundamentele ontwikkelingen in de zorg door veranderde wet- en regelgeving, jurisprudentie en initiatieven vanuit de zorgsector zelf.

In de Richtsnoeren zijn de praktijkervaringen van de NMa in de zorgsector vastgelegd en staat duidelijk omschreven welke afspraken tussen marktpartijen in de zorg zijn toegestaan en welke afspraken de concurrentie beperken en in principe verboden zijn, zoals het uitschakelen van de onderlinge concurrentie door het verdelen van geografische markten. Daarbij gaat de NMa uitgebreid in op (onder meer) de verschillende soorten samenwerkingsverbanden die de afgelopen jaren in de zorgsector zijn ontstaan. Daar waar samenwerking de effici├źntie of de kwaliteit verhoogt, kunnen afspraken tussen ondernemers in de zorg in het voordeel van de consument zijn, mits de concurrentie niet onnodig wordt beperkt. Om marktpartijen meer helderheid te geven, is in de nieuwe Richtsnoeren gebruik gemaakt van vele concrete voorbeelden.

De NMa heeft bij de Richtsnoeren een beknopt hulpmiddel ontwikkeld: Het stappenplan. Het stappenplan bevat een korte toets, waarmee ondernemers in de zorgsector een snelle eerste indruk kunnen krijgen of hun afspraken met andere ondernemers wel of niet zijn toegestaan.

In de Richtsnoeren is tevens rekening gehouden met de zogenaamde drempelverlaging: Met ingang van 1 januari 2008 verlaagt het kabinet de criteria waarbij zorginstellingen hun fusie moeten aanmelden bij de NMa. Ook kleinere fusies, die de NMa voorheen niet beoordeelde, vallen daardoor onder het concentratietoezicht van de toezichthouder.

De Richtsnoeren voor de zorgsector, het stappenplan en achtergrondinformatie kunt u vinden op de website van de NMa: www.acm.nl.

 

 

Bijlagen

Richtsnoeren voor de zorgsector (PDF - 854.69 KB) Stappenplan bij de richtsnoeren voor de zorgsector (PDF - 174.33 KB)