Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: Schiphol moet tarieven voor luchtvaartmaatschappijen verlagen

Luchthaven Schiphol heeft ten onrechte een aantal te verrekenen kostenposten (mee- en tegenvallers) over 2005 en 2006 niet doorgevoerd in verschillende luchthaventarieven die vanaf vandaag zouden gaan gelden. Dit betekent dat Schiphol het komende tariefjaar € 36,8 miljoen minder in rekening mag brengen aan luchtvaartmaatschappijen die gebruik maken van Schiphol. Dit concludeert de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) na onderzoek van een klacht door KLM. De tariefklachten van BARIN en SAOC, twee brancheorganisaties voor de luchtvaartsector, en Airbridge Cargo heeft de toezichthouder afgewezen.

KLM
De verlaging heeft betrekking op de zogenoemde 'Aviation-tarieven' voor onder andere het stijgen en landen van vliegtuigen en het in-, uit- en overstappen van passagiers. Schiphol had aangegeven financiële mee- en tegenvallers uit de periode 2005-2006 niet te verrekenen per 1 november 2007. Dit is echter verplicht op basis van de Wet luchtvaart. Hierdoor dient Schiphol de reeds eerder bekend gemaakte tarieven per 1 november zodanig te verlagen dat ze € 36,8 miljoen minder aan inkomsten krijgen dan de eerder begrote inkomsten van zo'n € 642,2 miljoen, aldus de NMa.

KLM had ook bezwaren geuit tegen de hoogte van het tarief voor overstappende passagiers, het zogenaamde transfertarief. Daarnaast plaatste zij vraagtekens bij het verloop van de verplichte procedure waarbij luchtvaartmaatschappijen geraadpleegd worden bij de vaststelling van de tarieven. Op deze punten stelt de NMa KLM in het ongelijk.

BARIN en SAOC
BARIN en SAOC hadden de NMa verzocht de vastgestelde tarieven binnen het nieuwe stelsel te beoordelen. Als motivering voor hun verzoek droegen BARIN en SAOC aan dat hun rechten op informatieverstrekking op specifieke punten, in de aanloop naar vaststelling van de tarieven, door Schiphol zijn miskend. Ook voerden zij aan dat Schiphol het systeem, aan de hand waarvan Schiphol bepaalt welke kosten zij mag doorberekenen in de luchthaventarieven, verkeerd had toegepast. De NMa stelt de brancheorganisaties op deze punten in het ongelijk.

Airbridge Cargo
Airbridge Cargo, een dochter van de Russische luchtvaartmaatschappij Volga-Dnepr, was het onder meer niet eens met de introductie van een nieuwe tariefcategorie voor de meest lawaaiige toestellen die nog op Schiphol mogen landen. De NMa wijst de klacht af omdat een toestel dat meer lawaai maakt, een groter beslag legt op de maximale hoeveelheid geluid dat Schiphol op basis van het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol per jaar mag toestaan.