Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Onderzoek kwaliteit van prijsvergelijkers voor energie 2007

De kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas is sinds de liberalisering van de energiemarkt in 2004 aanzienlijk verbeterd en blijft nu stabiel. Dit concludeert de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in haar jaarlijkse onderzoeksrapport naar prijsvergelijkers. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van een serie aan maatregelen die de NMa neemt om de transparantie op de energiemarkt te verbeteren. Pieter Kalbfleisch, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NMa: 'Een goede werking van de energiemarkt begint bij een eerlijke en transparante informatievoorziening aan de consument.'

Als het gaat om de vergelijkingssites kan de consument deze met een gerust hart raadplegen, aldus de NMa. De websites worden jaarlijks getoetst op vier aspecten: correctheid, volledigheid, onafhankelijkheid en transparantie. Uit het vandaag gepubliceerde onderzoeksrapport blijkt dat de kwaliteit van vergelijkingssites, evenals vorig jaar, goed is. Wel is door de toegenomen complexiteit op de energiemarkt de correctheid en volledigheid iets afgenomen. Deze complexiteit wordt veroorzaakt doordat meerdere soorten producten zoals vaste prijs contracten worden aangeboden. Ook wordt via meer wederverkoopkanalen energie aangeboden. De toenemende complexiteit heeft tot gevolg dat het belang van vergelijkingssites voor de consument toeneemt.

Dit jaar is de NMa ook gestart met een onderzoek naar de informatie op de websites van de energiebedrijven zelf. De Directie Toezicht Energie (DTe) van de NMa nam de afgelopen maanden zo'n 32 websites van energieleveranciers en wederverkopers onder de loep. Hierbij is met name onderzocht of de tariefinformatie volledig is. Dat wil zeggen dat het voor een consument duidelijk moet zijn welke bijkomende kosten – zoals energiebelasting – hem in rekening worden gebracht voor het afnemen van elektriciteit en gas. Kalbfleisch: 'We vinden uniforme en volledige prijsvermelding, zoals nu ook in de reisbranche wordt afgedwongen, een belangrijke pijler in het herstel van het consumentenvertrouwen in de energiemarkt.'

De NMa constateert dat tijdens het onderzoek de informatie op sommige sites al is verbeterd, maar dat andere sites nog wel wat te wensen overlieten. Daarnaast dienen de energieleveranciers meer aandacht te geven aan hun informatie over opzegvergoedingen. Informatie over de opzegvergoeding dient voor de consument duidelijk kenbaar te zijn en mag niet worden weggemoffeld in de kleine lettertjes.

De bedrijven krijgen van de toezichthouder tot half juli van dit jaar de tijd om de nodige verbeteringen door te voeren op hun websites. Mocht dit niet naar behoren gebeuren, dan kan de NMa maatregelen nemen.

Beide onderzoeken passen in een serie maatregelen die de NMa neemt om de transparantie op de energiemarkt te verbeteren. Uit een grootschalig consumentenonderzoek dat de NMa vorig jaar uitvoerde bleek dat de consument de energiemarkt nog als onvoldoende transparant ervaart. Men heeft vooral behoefte aan beter vergelijkbare informatie over de prijs en kwaliteit van de verschillende energieaanbieders. Ook werd duidelijk dat de consument meer wil kunnen vinden over zijn rechten en plichten bij het overstappen van energieleverancier.

Andere maatregelen van de NMa gericht op het verbeteren van de transparantie in de energiemarkt zijn: het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de klachtenafhandeling van de energieleveranciers en de tijdigheid van facturering. Bovendien besteedt de NMa veel aandacht aan het verstrekken van praktische informatie over de rechten en plichten van een energieconsument via de website van ConsuWijzer.

Het onderzoeksrapport over de kwaliteit van vergelijkingssites vindt u op deze website en op  ConsuWijzer. Daar vindt de consument ook praktische tips voor het gebruik van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas.

 

Documenten

Onderzoek kwaliteit van prijsvergelijkers voor energie 2007 (PDF - 554.92 KB)