Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa Jaarverslag 2006: 'High trust' met oog voor risico's

'Het kabinet kiest voor een 'high trust' benadering, dus meer vertrouwen in de markt en meer vrijheid voor ondernemingen. Maar er zijn grenzen aan vertrouwen', aldus Pieter Kalbfleisch, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), tijdens de presentatie van het jaarverslag over 2006.

'Vertrouwen mag er niet toe leiden dat risico's uit het oog worden verloren', zo waarschuwt de NMa-voorzitter. 'Met 'high trust' in het achterhoofd, kiest de NMa voor een benadering waarbij geconstateerde mededingingsrechtelijke risico's centraal staan. Daarbij moeten we oppassen dat er geen situatie ontstaat waarbij overtreders ongestraft wegkomen,' benadrukt Kalbfleisch. 'Wij willen de partner zijn van de kritische consument en ondernemend Nederland om te voorkomen dat zij de dupe worden van partijen die de concurrentieregels aan hun laars lappen.' Dat de neiging tot samenspanning nog steeds groot lijkt, blijkt uit het grote aantal zaken dat de NMa, maar ook Europees commissaris mevrouw Kroes van mededinging onderhanden heeft. 'Daarom roep ik iedereen op mee te helpen kartels op te rollen en signalen over kartelvorming bij ons te melden. Samen kunnen wij markten laten werken.'

Door concurrentie te stimuleren, werken markten. Concurrentie is de beste garantie voor goede kwaliteit tegen gunstige prijzen, het vergroot de keuzemogelijkheden en kansen op innovatie. Dat is goed voor de welvaartspositie van consumenten en zorgt voor economische groei. De NMa-voorman wijst op de makelaarsvereniging NVM die, na tussenkomst van de NMa, belooft regels op te stellen om de concurrentie te bevorderen. 'Daar hebben wij allemaal baat bij', aldus Kalbfleisch.

Kalbfleisch: 'Met de komende bezuinigingen binnen de overheid moeten wij nog strenger prioriteren bij het oppakken van zaken. Wij krijgen steeds meer kennis van markten. De effecten van ons optreden krijgen wij steeds beter in beeld. Dus kunnen wij de risico's beter inschatten. Zaken waarbij het consumentenbelang, de pakkans en de ernst van de overtreding een rol spelen, pakken wij met voorrang op.'

De NMa laat in het jaarverslag over 2006 zien hoe zij de NMa-agenda 2006 heeft uitgevoerd. De markten voor energie en vervoer, de media- en communicatiemarkten, de financiƫle sector, de bouwsector en de zorgmarkten stonden centraal. In 2006 heeft de NMa 5 keer rapport opgemaakt vanwege het vermoeden van een overtreding van de Mededingingswet, in 13 zaken boetes opgelegd (totaal EUR 114,1 miljoen waarvan 4 zaken niet-bouw en 9 tranches bouw met bijna 900 afgehandelde zaken in de GWW-sector, Installatie, B&U, Kabels en Leidingen, Groenvoorziening en Betonproducten). 7 zaken zijn afgedaan met een ander instrument dan een rapport, bijvoorbeeld via een complianceprogramma in een sector. De NMa heeft 112 klachten behandeld en 119 fusie- of overnamezaken met een besluit afgerond, waarvan 18 in de zorgsector. De NMa heeft 22 informele zienswijzen afgegeven en 125 bezwaren afgehandeld tegen een besluit van de NMa, waarvan 79 bouwzaken. DTe nam in totaal 207 besluiten en adviseerde de Minister van Economische Zaken in 6 dossiers. Naar aanleiding van een rapport heeft de NMa 1 boete opgelegd wegens een overtreding van de Elektriciteitswet.

De Vervoerkamer van de NMa heeft 8 rapporten opgesteld met een redelijk vermoeden dat de Spoorwegwet is overtreden. De Vervoerkamer heeft in totaal 32 onderzoeken gedaan en in 22 zaken hebben partijen hun gedrag aangepast na tussenkomst van de Vervoerkamer. Per 1 april 2007 heeft de NMa, naast de Wet Personenvervoer 2000 en de Spoorwegwet, ook wettelijke bevoegdheden op basis van de Wet Luchtvaart. Daartoe heeft de NMa onlangs het door NV Luchthaven Schiphol voorgestelde toerekeningssysteem van kosten en opbrengsten definitief goedgekeurd voor de komende vier jaar. Op basis van dit toerekeningssysteem kan Schiphol vaststellen welke inkomsten zij mag genereren uit de tarieven voor haar luchtvaartactiviteiten, zoals de landingstarieven en de tarieven voor passagiers- en bagageafhandeling. Het gaat om de tarieven die de luchthaven in rekening brengt bij de luchtvaartmaatschappijen. Naar verwachting wordt dit jaar de wet op het loodswezen van kracht.

 

Documenten

NMa Jaarverslag 2006: 'High trust' met oog voor risico's (PDF - 8.01 MB)