Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: Makelaars gaan meer werk maken van mededinging

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) verwacht toenemende concurrentie door makelaars die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). De brancheorganisatie en haar leden hebben na tussenkomst van de NMa toegezegd een compliance-programma op te stellen. Het programma moet bijdragen aan het voorkomen van concurrentiebeperkingen. Dit is een stap in de goede richting, aldus de NMa.

Een compliance-programma is, kort gezegd, een pakket van maatregelen en procedures om naleving van de Mededingingswet te verzekeren. Dit bestaat onder meer uit het geven van verschillende vormen van voorlichting, zoals trainingen en workshops, over mededingingsregels aan NVM-makelaars en NVM-afdelingen. De NVM zet hiermee de naleving van de Mededingingswet nadrukkelijker op de agenda. Het gaat er uiteindelijk om hoe makelaars in de praktijk met elkaar en met hun klanten omgaan. De NMa blijft het gedrag van de NVM en haar leden nauwlettend volgen en houdt een vinger aan de pols bij de ontwikkeling en uiteindelijke toepassing van het compliance-programma. Een dergelijk programma is geen vervanging van het toezicht van de NMa.

De NVM kwam tot de maatregelen nadat de NMa een onderzoek had gestart naar mogelijk concurrentiebeperkend gedrag van de NVM en haar leden. De autoriteit had hierover onder meer een klacht ontvangen van Vereniging Eigen Huis. De NMa heeft mede op basis van de toezeggingen van de NVM besloten het onderzoek naar de NVM en haar leden niet voort te zetten.