Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: KPN mag Nozema overnemen mits zendmasten verkocht worden

Telecombedrijf KPN mag zendbedrijf Nozema Services overnemen. Dit heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) vastgesteld. De toezichthouder gaat akkoord met een voorstel van KPN waarmee voorkomen wordt dat de concurrentie op de markt voor de doorgifte van radiosignalen via de ether wordt belemmerd.

KPN verplicht zich om uiterlijk twee jaar na het NMa-besluit een aantal van de hoge zendmasten die het telecombedrijf in zijn bezit heeft te verkopen aan een onafhankelijke, door de NMa goedgekeurde, derde partij. Het betreft die zendmasten, die (onder andere) gebruikt worden voor de doorgifte van analoge FM-radio. Nozema Services is één van de drie partijen in Nederland die van deze zendmasten gebruik maakt voor de doorgifte van radiosignalen via de ether. Voor de tussenliggende periode zal KPN het beheer en de exploitatie van de zendmasten onherroepelijk overdragen aan zendmastenbeheerder Novec. De Staat is enig aandeelhouder van Novec.

De maatregel neemt het knelpunt weg dat de NMa eerder al signaleerde in haar advies aan de Minister van Financiën in juni 2005. In dat advies over de verkoop van de aandelen in Nozema Services, wees de NMa op het gevaar van het ontstaan of versterken van een economische machtspositie bij verkoop aan KPN.

Door de overname van Nozema Services verkrijgt KPN ook de uitsluitende zeggenschap over Digitenne doordat Nozema Services een 40% belang heeft in Digitenne. KPN heeft reeds een aandeel van 40% in Digitenne. Digitenne biedt als enige partij in Nederland digitale televisie via de ether aan.

Op de markt voor doorgifte van televisiesignalen is de positie van KPN/Digitenne zeer klein (circa 2%) waardoor de NMa het niet aannemelijk acht dat de concentratie tot gevolg zal hebben dat de concurrentie op deze markt zal worden belemmerd. Er gaat voldoende concurrentiedruk uit van het televisieaanbod via de kabel en mogelijk via de satelliet.

Door de concentratie krijgt KPN tevens de beschikking over de DVB-T-vergunning van Digitenne. DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial) is een standaard voor het uitzenden van digitale radio-, televisie- en datasignalen via de ether. Met deze vergunning kan KPN tevens digitale radio-, televisie- en datasignalen naar mobiele ontvangers (zoals mobiele telefoons) zenden middels de DVB-H(andheld) standaard. Aangezien andere partijen niet over een dergelijke vergunning beschikken, zou KPN concurrenten op het gebied van mobiele telecommunicatie de toegang tot de DVB-H-standaard kunnen weigeren. Dit geldt met name voor mobiele televisiediensten. Hierdoor zou de concurrentie kunnen worden belemmerd. Uit het onderzoek van de NMa blijkt echter dat dergelijk uitsluitingsgedrag zich ook (in dezelfde mate) zou kunnen voordoen wanneer de overname van Nozema Services door KPN níet zou plaatsvinden. De concentratie doet hieraan dus niet toe of af. De NMa acht het daarom niet aannemelijk dat de mededinging op het gebied van mobiele telecommunicatie significant wordt belemmerd als gevolg van deze concentratie.

In tegenstelling tot mobiele televisiediensten bestaan er voor mobiele datadiensten voldoende alternatieven voor DVB-T/H, zoals WiFi en UMTS. Het is niet aannemelijk dat eventuele uitsluiting van aanbieders van mobiele datadiensten door KPN een significant effect op de concurrentie heeft, aldus de NMa.

 

Zie ook