Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa akkoord met overname Slachthuis Groenlo door Dumeco

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft na onderzoek haar goedkeuring verleend aan de overname van Slachthuis Groenlo door Dumeco, onderdeel van de Sovion groep. Beide partijen zijn actief op het gebied van het slachten van varkens en zeugen en het verder verwerken en verkopen van varkensvlees.

Volgens de NMa is er geen reden om aan te nemen dat door de overname de concurrentie op de inkoopmarkten voor slachtvarkens en zeugen significant wordt belemmerd. De concurrentie blijft in voldoende mate gehandhaafd omdat voor zowel varkenshouders als varkenshandelaren voldoende alternatieve slachterijen overblijven om slachtvarkens aan te bieden.

In haar onderzoek komt de NMa tot de conclusie dat de inkoopmarkten voor slachtvarkens en zeugen ruimer zijn dan alleen Nederland. Dit gelet op de aanzienlijke en toenemende exportstromen. De NMa heeft op basis van eigen onderzoek geconstateerd dat een groter prijsverschil tussen Nederland en Duitsland leidt tot een toename van de export naar Duitsland. Er is daarbij in Duitsland voldoende capaciteit aanwezig om extra Nederlandse slachtvarkens te kunnen slachten. De relatief geringe extra kosten verbonden aan export vormen gezien de iets hogere buitenlandse prijzen, voor varkenshouders en varkenshandelaren geen belemmering om te exporteren naar Duitsland.

In lijn met een recent besluit van de Europese Commissie, concludeert de NMa dat de relevante geografische markt voor de inkoop van slachtvarkens en zeugen een gebied met een straal van 150 kilometer betreft rondom de centra van de drie belangrijkste varkenshoudersgebieden in Nederland, te weten: Noord Brabant en het noordelijk deel van Limburg, Twente en de Achterhoek.

De gezamenlijke marktaandelen maken het niet aannemelijk dat een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt op de markten voor de inkoop van slachtvarkens en zeugen. Ook op de markten voor het verwerken en verkopen van varkensvlees heeft Sovion na de overname slechts een dusdanig marktaandeel dat het niet aannemelijk is dat er een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt.

 

 

Bijlagen

Besluit in zaak 5460 (PDF - 198.56 KB)