Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Marktmonitor ontwikkeling Nederlandse kleinverbruikersmarkt elektriciteit en gas 2006

Consumenten vinden de energiemarkt nog niet voldoende transparant. Zij zetten vraagtekens bij de onderlinge vergelijkbaarheid en betrouwbaarheid van informatie van energiebedrijven. Met het functioneren van hun eigen energiebedrijf zit het wel goed, maar het vertrouwen in de energiemarkt in zijn geheel is onder consumenten nog onvoldoende. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) naar de in 2004 geliberaliseerde energiemarkt.

Peter Plug, directeur van de Directie Toezicht Energie binnen de NMa: 'Ons onderzoek brengt een aantal verontrustende resultaten aan het licht. Hoewel de sector het afgelopen jaar hard heeft gewerkt aan verbeteringen, is bijvoorbeeld de kwaliteit van klachtenafhandeling in de ogen van consumenten nog steeds onvoldoende. Ook wordt de afhandeling van een overstap naar een andere energieleverancier nog te veel als zorgenkindje ervaren. Mede hierdoor is slechts eenderde van de consumenten op dit moment ontvankelijk om van energieleverancier te wisselen. De sector moet meer investeren in heldere communicatie richting haar klanten.'

Ook invoering van het leveranciersmodel draagt bij aan een transparante energiemarkt, aldus de NMa. Bij toepassing van het leveranciersmodel heeft een consument enkel contact met zijn leverancier. Via zijn leverancier ontvangt hij één energienota voor zowel levering als transport van energie. Indien een consument op dit moment energie afneemt bij een leverancier zonder eigen netwerk, ontvangt hij nog twee rekeningen. Eén van de leverancier voor levering van energie, en één van de netbeheerder voor transport van energie. De toezichthouder heeft daarom geadviseerd het leveranciersmodel verplicht in te voeren.

De NMa werkt aan het herstel van het consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Zo worden de resultaten van haar vervolgonderzoek naar klachtenafhandeling door energiebedrijven aankomend voorjaar bekendgemaakt. Daarnaast start de NMa een onderzoek naar wervingsuitingen van energiebedrijven. Dit met het oog op de naleving van de gedragscode voor werving en klantbehoud. Deze code kwamen de energiebedrijven eerder dit jaar overeen na aandringen van de NMa. Inmiddels hebben 16 van de 23 energieleveranciers zich aangesloten bij deze code.

In het rapport wordt ook ingegaan op de vraag hoe het staat met de toetredingsmogelijkheden voor nieuwe partijen op de consumentenmarkt voor energie en de prijsontwikkelingen op deze markt. Het onderzoeksrapport is vanaf vandaag te vinden op de website van de NMa (www.acm.nl).

Consumenten die energiebedrijven willen vergelijken, kunnen naar de website van ConsuWijzer ( www.consuwijzer.nl), het gezamenlijke informatieloket voor consumenten van de NMa, OPTA en de Consumentenautoriteit. Hier vindt de consument onder andere informatie over prijsvergelijkingsites. Ook zijn hier de scorekaarten te vinden die de NMa ieder kwartaal publiceert. Deze scorekaarten geven per energiebedrijf aan hoe het is gesteld met de tijdigheid van het versturen van facturen na een overstap of verhuizing.

 

 

Bijlagen

Marktmonitor ontwikkeling van de Nederlandse kleinverbruikersmarkt voor Elektriciteit en Gas (PDF - 589.49 KB)