Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa staat fusie Eindhovense woningcorporaties toe

Twee Eindhovense woningcorporaties mogen samengaan. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) verleent na uitvoerig onderzoek een vergunning voor de fusie van Woonstichting Hertog Hendrik van Lotharingen (HHvL) en Woningstichting SWS. De corporaties bieden in Eindhoven en randgemeenten huurwoningen en verhuureenheden aan.

De NMa constateert dat in de sociale huursector in beginsel wel ruimte is voor concurrentie. Uit de nadere analyse in deze zaak blijkt echter dat de feitelijke concurrentieprikkels tussen de twee betrokken corporaties op het gebied van sociale huurwoningen de komende jaren waarschijnlijk zeer beperkt zijn. De wettelijke context en de structurele krapte op de markt van sociale huurwoningen in Eindhoven en omstreken zijn daarbij mede bepalend, aldus de NMa. Dit betekent ook dat er als gevolg van de fusie geen negatieve gevolgen voor de concurrentie te verwachten zijn.

Eerder besloot de toezichthouder dat een vergunning was vereist voor deze concentratie, mede gelet op mogelijke consequenties voor de prijs, kwaliteit en diversiteit van het aanbod van woningen voor consumenten.Nader onderzoek moest uitwijzen wat de effecten van de fusie zouden zijn op de markt voor sociale huurwoningen, met name in het goedkope en betaalbare segment. Ook heeft zij gekeken naar de gevolgen op het gebied van het ontwikkelen van locaties voor (overwegend) sociale woningbouw en het verwerven van ontwikkelde sociale woningbouwprojecten. Op dit gebied is sprake van voldoende reƫle concurrenten voor de fuserende corporaties. Daarbij hebben gemeenten op deze markt een regie-rol. Zo kunnen zij bij de uitgifte van bouwlocaties concurrentie tussen corporaties organiseren. Het nadere onderzoek leidt tot de conclusie dat de fusie kan doorgaan.

Zoals aangekondigd in haar Agenda 2006 doet de NMa marktonderzoek naar woningcorporaties om concentraties in deze sector adequaat te kunnen blijven toetsen. In de beoordeling van de zaak van de Eindhovense woningcorporaties is hieraan mede invulling gegeven.