Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Gedragscode consument en energieleverancier

De energiesector geeft gehoor aan de oproep van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) om te komen tot een gedragscode voor werving en klantbehoud. Volgens de NMa wordt het vertrouwen in de energiemarkt door misleidende en oneerlijke wervingspraktijken ernstig verstoord. De vandaag door EnergieNed gepresenteerde gedragscode kan een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van deze problematiek, aldus de toezichthouder.

Peter Plug, directeur van de Directie Toezicht Energie (DTe) van de NMa over de code: "We wilden graag dat de wervingsproblematiek bij de wortel zou worden aangepakt door de energiebedrijven zelf. Het is mooi om te zien dat zij die bal hebben opgepakt. Uiteraard is het nu wel zaak dat zoveel mogelijk energiebedrijven de code ondertekenen en zich eraan houden. We vertrouwen erop dat de partijen die zich aansluiten bij de code op een fatsoenlijke manier omgaan met werving en klantbehoud. De code laat echter onverlet dat wij onze wettelijke bevoegdheden zullen toepassen daar waar dat nodig blijkt te zijn. We zullen met extra belangstelling kijken naar de partijen die de code niet ondertekenen."

De aankomende periode zal de NMa nauwlettend volgen of de code ertoe bijdraagt dat consumenten niet meer de dupe zijn van misleidende en oneerlijke werving. De toezichthouder zal in gesprek blijven met de sector over de meerwaarde van de code en waar nodig aanpassingen of aanvullingen voorstellen. Consumenten die nog steeds problemen ondervinden bij klantenwerving of bij de overstap naar een andere energieleverancier, kunnen terecht bij de Informatielijn van de Nederlandse Mededingingsautoriteit: telefoon 0800 0231885.

In maart van dit jaar ontving de NMa van branchevereniging EnergieNed een conceptgedragscode. Dit concept heeft de NMa voorgelegd aan consumentenorganisaties en aan energiebedrijven, waaronder de energiebedrijven die niet zijn aangesloten bij EnergieNed. Mede op basis van deze consultatie heeft de NMa aan EnergieNed duidelijk gemaakt welke aandachtspunten zij terug wil zien in de definitieve gedragscode.

 

Bijlagen

Gedragscode Consument en Energieleverancier (PDF - 120.93 KB) Overeenkomst toepassing gedragscode (PDF - 64.55 KB)