Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa Agenda 2006

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) benoemt dit jaar media- en communicatiemarkten tot een van haar centrale aandachtsvelden. 'Het gaat hier om maatschappelijk belangrijke markten waar de innovatie en dynamiek niet mag worden belemmerd door concurrentiebeperkingen,' aldus mr P. Kalbfleisch, voorzitter van de Raad van Bestuur, tijdens de presentatie van de NMa Agenda 2006. Daarnaast blijft de NMa aandacht besteden aan de energiesector, zorg, bouw, de financiƫle sector, vervoer en vrije beroepen. Wat betreft toezichtstrategie kiest de toezichthouder vooral voor instrumenten waarbij ook de inzet van ondernemers wordt gevraagd, zoals clementie en compliance.

'Samen markten laten werken'

Bij de perspresentatie en overhandiging van de Agenda aan Minister Brinkhorst van Economische zaken benadrukte Kalbfleisch dat voor goed werkende markten samenwerking met consumenten, het bedrijfsleven, andere toezichthouders en de politiek cruciaal is. 'Ondernemers hebben zeker ook een rol bij het laten werken van markten. Door innovatief ondernemerschap kan concurrentie op markten worden gestimuleerd. Voor ons betekent dit dat wij oog hebben voor effect voordat we ingrijpen, zeker in dynamische markten. Maar het betekent ook dat we ingrijpen als de dynamiek wordt verstoord,' aldus Kalbfleisch.

Ondernemingen kunnen bijdragen aan het laten werken van markten door het implementeren van een eigen compliance-regeling of door het melden van overtredingen in het kader van het clementieprogramma. Kalbfleisch: 'Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemingen om zich aan de Mededingingswet te houden, de handhaving van die wet is onze verantwoordelijkheid.' De NMa kan ondernemers bijstaan in het naleven van de wet door het geven van informele zienswijzen en het publiceren van beleidsregels. Zo gaf de NMa in 2005 een informele zienswijze over het betalingsverkeer en de garnalensector. De toezichthouder publiceerde beleidsregels voor de taxibranche.

Over markttoezichthouders zei de bestuursvoorzitter van de NMa: 'We werken vruchtbaar samen met collega-toezichthouders. Zeker met de toezichthouders die nauw met ons werk verwant zijn, zoals de OPTA en de op te richten Zorgautoriteit. We stemmen bijvoorbeeld onderzoeken af, zodat bedrijven niet dubbel belast worden.'

Jaaroverzicht 2005

Naast de Agenda voor 2006 presenteerde de NMa vandaag de eerste cijfers over 2005. Het afgelopen jaar legde de NMa in 20 zaken sancties op voor in totaal ruim EUR 141 miljoen, waaronder de boetes aan de bouwbedrijven in de GWW- en installatiesector. Daarnaast legde zij een boete op aan Broadcast Partners en Nozema Services voor het maken van onderlinge afspraken rond de aanbesteding van de door de overheid geveilde commerciƫle FM-radiofrequenties. Voor het eerst werden ook op basis van de energiewetten sancties opgelegd en energiegeschillen beslecht.

In 2005 zijn tien onderzoeken uitgemond in een vermoeden van een overtreding, vastgelegd in een rapport, en nam de toezichthouder 80 besluiten inzake fusies, overnames en joint-ventures. In het oog sprongen vooral een vijftal zaken over concentraties in de zorgsector, waarbij de NMa aanvullend onderzoek noodzakelijk achtte. De Informatielijn van de NMa behandelde ruim 15.000 tips, signalen en klachten.

Bij de jaarlijkse bepaling van haar prioriteiten consulteert de NMa de samenleving. De reacties op de consultatie, de NMa Agenda 2006 en het Jaarbericht 2005 zijn te vinden op de website van het NMa.

 

Bijlagen

NMa Agenda 2006 (PDF - 234.13 KB) NMa Jaarbericht 2005 (PDF - 77.68 KB) Speech P. Kalbfleisch bij presentatie NMa-Agenda 2006 (spreektekst) (PDF - 97.95 KB) Speech Minister Brinkhorst bij presentatie NMa-Agenda 2006 (spreektekst) (PDF - 62.67 KB)