Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa beboet verzinkerijen voor kartelvorming

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft zes ondernemingen in de sector verzinkerijen in totaal beboet voor ruim EUR 3 miljoen wegens een overtreding van de Mededingingswet. De opgelegde boetes variëren per onderneming van EUR 200.000 tot EUR 1,2 miljoen.De ondernemingen zijn: NedCoat Groep B.V. (NedCoat Alblasserdam B.V., NedCoat Groningen B.V., NedCoat Amsterdam B.V. en NedCoat Mook B.V.), Roto B.V. (Verzinkerij Heerhugowaard B.V. en Dejo Metaalindustrie B.V.), Thielco Staalindustrie B.V., Verzinkerij Dieren B.V., B.V. Verzinkerij Weert en Verzinkerij IJsselmuiden B.V.

Verzinkerijen
De betrokken verzinkerijen hebben in de periode van 1 januari 1998 tot 1 juli 2002 de in Nederland gevestigde klanten onderling verdeeld. De betrokken ondernemingen wisselden in het kader van de onderlinge klantenverdeling klantengegevens uit via een administratiekantoor. Dit kantoor stelde op basis van deze gegevens klantenverdelingslijsten op waarvan de ondernemingen kennis namen. Daarnaast stemden de ondernemingen af hoe in het kader van de onderlinge klantenverdeling moest worden gewerkt.
Voor de boeteoplegging is gebruik gemaakt van bewijsmateriaal dat door de ondernemingen in de sector aan de NMa is overhandigd in het kader van diverse clementieverzoeken. Aan één van de karteldeelnemers, Koninklijke Bammens B.V., is geen boete opgelegd, omdat die onderneming – parallel aan de schoon-schip-oproep in de bouw – de NMa als eerste informatie over het kartel had gegeven en daarom boete-immuniteit had gekregen. Ook andere ondernemingen hebben aan de NMa materiaal overlegd teneinde schoon schip te maken en een boeteverlaging ('clementie') te verkrijgen. Gelet op deze voorgeschiedenis heeft de NMa de ondernemingen in de gelegenheid gesteld schoon schip te maken en daar een matiging van de boete tegenover gesteld.

Kartelverbod
De NMa houdt toezicht op de naleving van het kartelverbod. Ondernemingen die vermoeden dat er sprake is van een overtreding van de Mededingingswet kunnen dit melden bij de informatielijn van de NMa (0800-0231885). Ondernemingen die informatie doorgeven aan de NMa over kartels waarbij zij betrokken zijn of zijn geweest kunnen een clementieverzoek indienen. Op basis van een clementieverzoek kunnen ondernemingen boete-immuniteit of verlaging van de boete ("clementie") verkrijgen. Voorwaarde is dat ondernemingen zich individueel melden bij het Clementiebureau van de NMa en waardevolle informatie verstrekken. De NMa heeft daarvoor richtsnoeren opgesteld. Het Clementiebureau van de NMa is te bereiken via telefoon 070 330 1710, fax 070 330 1700 of e-mail: clementie [at] acm [punt] nl