Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Architecten passen gedragsregels aan na tussenkomst NMa

De twee grootste beroepsorganisaties van architecten passen hun gedragsregels aan na tussenkomst van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Het gaat om de zelfregulering van de BNA, de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten en van de BNSP, Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen. De NMa verwacht dat de aanpassingen meer concurrentie tussen architecten opleveren en opdrachtgevers ruimere keuzemogelijkheden geven bij de selectie van een architect. Dit kan leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de geleverde architectendiensten. De bereikte resultaten zijn aanleiding voor de toezichthouder om de inventarisatie met betrekking tot de zelfregulering van de architecten te beëindigen. De NMa inventariseert ook de zelfregulering van advocaten, accountants en notarissen.

Tijdens de inventarisatie bleek dat de architecten de afgelopen jaren uit eigen beweging al veel wijzigingen hebben doorgevoerd in hun regelingen. 'Ik ben zeer te spreken over het feit dat deze beroepsverenigingen voor de start van de inventarisatie van de NMa al veel initiatief en eigen verantwoordelijkheid hebben getoond', aldus René Jansen, lid van de Raad van Bestuur.

Daarnaast hebben de architecten tijdens de inventarisatie in overleg met de NMa nog een aantal regels aangepast. Zo zijn de mogelijkheden vergroot om te werven onder elkaars opdrachtgevers. Andere aanpassingen betroffen de regel dat de architect niet negatief over collega's of over hun werk spreekt, zonder hen hierover te informeren. Een kritische benadering van het werk van andere architecten kan bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van de geleverde architectendiensten. Architecten mogen niet worden beperkt in hun mogelijkheden om zich op die manier van concurrenten te onderscheiden. Ook zijn regels aangepast over contact met een collega over een volgende opdracht bij eenzelfde bestaand gebouw. Dergelijke gedragsregels mogen het niet moeilijk of onmogelijk maken voor opdrachtgevers om over te stappen naar een andere architect.

De NMa heeft geconstateerd dat de informatie over calculatiemethoden voor honoraria en kosten die Beroepsorganisatie BNA aan haar leden verstrekt, in lijn is met de Mededingingswet. De BNA had deze informatie zelf al aangepast en voorgelegd aan de NMa. De branchevereniging heeft de aanpassingen mede verricht op basis van de Richtsnoeren Samenwerking Ondernemingen van de NMa, waarin staat wat wel en niet is toegestaan op basis van de Mededingingswet. Deze richtsnoeren zijn te vinden op www.acm.nl.

De vrije beroepen zijn een prioriteit van de NMa. De NMa heeft op 23 oktober 2006 een consultatiedocument over de zelfregulering van advocaten uitgebracht. Reacties naar aanleiding van deze consultatie worden momenteel verwerkt. Ten aanzien van het notariaat is op 30 maart 2006 een consultatiedocument uitgebracht en heeft de NMa als afsluiting van de consultatie op 4 december 2006 een ronde tafel gesprek georganiseerd. In de eerste helft van 2007 zullen zowel ten aanzien van het notariaat als ten aanzien van de advocaten eindverslagen worden gepubliceerd.