Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa doet nader onderzoek naar overname CSM Suiker door Cosun

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gaat nader onderzoek doen naar het samengaan van Koninklijke coöperatie Cosun U.A. en CSM Suiker B.V. Vooral door de zeer hoge gezamenlijke marktaandelen van deze bedrijven kan de concurrentie op de Nederlandse markt voor de productie en verkoop van suiker worden belemmerd. Daarom heeft de NMa besloten dat voor het tot stand brengen van deze fusie een vergunning is vereist.

De NMa zal, indien partijen een vergunning aanvragen, diepgaand onderzoek doen naar de geografische omvang van de suikermarkt. Met name afnemers en concurrenten worden hierbij betrokken. De centrale vraag zal zijn of deze markt, mede door de inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke Marktordening voor de suikermarkt op 1 juli 2006, een groter gebied gaat beslaan dan Nederland. Een dergelijke analyse is van belang voor de uiteindelijke vaststelling van de gezamenlijke positie van partijen op de suikermarkt.

Indien de partijen een vergunning aanvragen, dient de NMa binnen 13 weken een beslissing te nemen of de concentratie wel of niet wordt toegestaan.

De NMa beoordeelt bij fusies en overnames boven bepaalde omzetdrempels of een economische machtspositie ontstaat of wordt versterkt. Een dergelijke machtspositie kan nadelige gevolgen hebben voor de prijs, kwaliteit en diversiteit van het aanbod. De NMa kan in dat geval voorwaarden verbinden aan een fusie of een fusie verbieden.