Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Eerste boetes NMa in reguliere sanctieprocedures bouw

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) legt in de bouwsector de eerste boetes op in het kader van de reguliere sanctieprocedures.

Het betreft 14 ondernemingen in de GWW-sector (grond-, wegen-, en waterbouw) en 9 ondernemingen in de Installatiesector (aanleg en onderhoud van onder meer werktuigbouwkundige, elektrotechnische en sprinkler-installatiewerken).

De NMa legt aan deze ondernemingen gezamenlijk ongeveer EUR 4,5 miljoen aan boetes op. Vorig jaar legde de NMa in de zogeheten versnelde sanctieprocedures reeds EUR 100 miljoen aan boetes op aan ondernemingen in de GWW-sector en EUR 40 miljoen aan ondernemingen in de Installatiesector.

Voorgeschiedenis
De NMa rondde in 2004 en 2005 onderzoeksrapporten af naar overtredingen van het kartelverbod in de Installatiesector en de GWW-sector. De betrokken bedrijven en onderdelen van deze bedrijven voerden in wisselende samenstelling overleg voorafgaand aan de inschrijving op aanbestedingen. Deze overleggen waren erop gericht de opdrachten onderling te verdelen en het biedgedrag af te stemmen.

De betrokken ondernemingen konden kiezen of zij deel wilden nemen aan de zogeheten versnelde sanctieprocedure ofwel aan de reguliere, gebruikelijke sanctieprocedure. De versnelde procedures voor deze deelsectoren zijn reeds in maart 2005 (GWW: 344 ondernemingen) en oktober 2005 (Installatie: 155 ondernemingen) afgerond. De versnelde procedures zijn door de NMa speciaal ontwikkeld om het de bouwondernemingen mogelijk te maken collectief en snel 'schoon schip' te maken.

Reguliere procedure
De ondernemingen die nu een besluit krijgen, hebben gekozen voor de reguliere procedure. Daarin kunnen de ondernemingen ieder voor zich verweer voeren en deelname aan het systeem van vooroverleg betwisten. In beide deelsectoren wordt aan een aantal ondernemingen geen boete opgelegd omdat de NMa, mede door de gevoerde verweren, niet kon vaststellen dat zij aan het systeem van vooroverleg deelnamen. Het gaat hier om zes procent van GWW-bedrijven en vier procent van Installatiebedrijven betrokken in sanctieprocedures bij de NMa.

De boetes die de NMa int, gaan naar de schatkist. De ondernemingen moeten de opgelegde boetes binnen dertien weken betalen. De beboete ondernemingen hebben de mogelijkheid om in bezwaar of beroep te gaan.
 

Voortgang onderzoeken bouw
Met deze besluiten zijn de sanctieprocedures in de deelsectoren GWW en Installatie nagenoeg afgerond. Voor het einde van 2006 worden tevens de reguliere sanctieprocedures voor de sectoren Burgerlijke & Utiliteitsbouw (B&U), Kabel- en Leidingwerken (K&L) en Groenvoorziening afgerond.

Vermoeden van een overtreding?
Ondernemingen en opdrachtgevers die vermoeden dat er sprake is van een overtreding van de Mededingingswet anders dan de overtredingen die tot nu toe in de bouwsector al zijn geconstateerd, kunnen dit melden bij de NMa. Ondernemingen kunnen een clementieverzoek indienen.

Op basis van een clementieverzoek kunnen ondernemingen boete-immuniteit of verlaging van de boete ('clementie') verkrijgen, indien zij zelf informatie doorgeven aan de NMa over kartels waarbij zij betrokken zijn of zijn geweest. Voorwaarde is dat bedrijven zich individueel melden bij het Clementiebureau van de NMa en waardevolle informatie verstrekken. De NMa heeft daarvoor richtsnoeren opgesteld. Het Clementiebureau van de NMa is te bereiken via telefoon 070 330 1710, fax 070 330 1700 of e-mail: clementie [at] acm [punt] nl (clementie[at]acm[dot]nl).

 

Bijlagen

Richtsnoeren clementie (PDF - 129.3 KB)