Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: Meer ruimte voor toetreding in concert- en ticketbranche

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) verwacht dat de ruimte voor toetreding in de concert- en ticketbranche zal toenemen. Ticket Service, TicketBox en Mojo hebben exclusiviteitsclausules uit hun contracten verwijderd dan wel aangegeven dit binnen afzienbare tijd te doen.

Ticket Service en Ticketbox richten zich op de voorverkoop van kaartjes voor muziek- sport- en dance-evenementen. Mojo is actief op de markt voor artiestenboekingen en voor de organisatie van evenementen. Door deze maatregelen wordt het naar verwachting gemakkelijker voor andere partijen om toe te treden tot de concert- en ticketbranche. Naar aanleiding van deze resultaten heeft de NMa het onderzoek naar mogelijke overtredingen van de Mededingingswet door deze ondernemingen stopgezet.

Aanleiding voor het onderzoek waren onder meer signalen uit de markt die duidden op het afschermen van buitenlandse artiesten door Mojo. Hiervoor heeft de NMa geen bewijs gevonden. Wel bleken in een aantal contracten tussen Mojo en accommodaties zoals Gelredome of de Amsterdam Arena exclusiviteitsclausules te staan. Deze clausules hielden in dat deze accommodaties hun ruimte niet aan concurrenten van Mojo mochten verhuren. Gedurende het onderzoek heeft Mojo de betreffende contracten aangepast. Door het schrappen van de clausules krijgen ook andere organisatoren van evenementen toegang tot deze accommodaties.

In de contracten van Ticket Service en TicketBox staan voorwaarden die organisatoren van evenementen verbieden om met concurrerende landelijke aanbieders van voorverkoopdiensten te werken. De bedrijven verwijderen deze voorwaarden binnen een jaar uit alle contracten. Zij zullen alleen exclusieve contracten aangaan op uitdrukkelijk verzoek van een klant. De ondernemingen geven aan te zullen voorkomen dat de gevallen waarin dit gebeurt, bij elkaar opgeteld leiden tot uitsluiting van bestaande of potentiële concurrenten van de markt. Daarnaast heeft Ticket Service een voorwaarde uit contracten verwijderd die afnemers verplichtte om bij verkoop via lokale distributiekanalen (bijvoorbeeld een platenzaak) dezelfde servicekosten te rekenen als Ticketservice. De NMa verwacht dat hierdoor de concurrentie op de hoogte van de servicekosten zal toenemen.

'We verwachten dat deze wijzigingen nieuwe toetreders meer kansen geven en daarmee de prijsconcurrentie en de ontwikkeling van nieuwe distributiemethoden bevorderen,' aldus René Jansen, lid van de Raad van Bestuur. 'Slapen voor een verkooppunt om een concertkaartje te bemachtigen, zou binnenkort wel eens vaker onnodig kunnen worden, bijvoorbeeld omdat het mogelijk wordt om op nieuwe manieren, denk aan e-ticketing, aan kaartjes te komen.'

De NMa volgt de implementatie van de maatregelen en zal deze sector ook in de toekomst nauwlettend blijven volgen.