Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Jaarverslag NMa 2005

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) maakt vandaag de resultaten van haar optreden bekend via haar verslag over 2005. Door op transparante wijze te laten zien wat de NMa doet en met welk resultaat, wil de toezichthouder rekenschap afleggen aan de samenleving. De wijze waarop de NMa opereert, is na consultatie van de politiek, wetenschap en ondernemingen, vastgelegd in de NMa-agenda 2005. De aandachtsvelden in deze agenda vormen de leidraad voor het jaarverslag over dat jaar.

"Het is goed het nut van ons bestaan en het effect van ons handelen met regelmaat te tonen", aldus mr. P. Kalbfleisch, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NMa, tijdens de presentatie van het verslag over 2005. "Markttoezichthouders kunnen op dit punt van elkaar leren en voor een deel samen optrekken. We zouden met elkaar kunnen komen tot, zoals ik het noem, een Code Markttoezicht. Deze code vormt een stelsel van principe-afspraken waarin de onderlinge samenwerking wordt vastgelegd. Dit brengt voordelen met zich: door, waar mogelijk, informatie onderling uit te wisselen, kunnen toezichthouders de wensen en belangen van ondernemers, consumenten, de politiek en de wetenschap nog beter op elkaar afstemmen. Op die manier kun je ook administratieve lasten verminderen", aldus Kalbfleisch. "Wij nemen hierbij het initiatief en gaan binnenkort met onze collega-toezichthouders om de tafel om de eerste stappen te zetten naar een code." Op deze wijze neemt de NMa positie in het debat over toezicht in Nederland.

Belangrijkste aandachtsgebieden voor de NMa in 2005 waren de bouw, gezondheidszorg, energie, vrije beroepen en de financiële sector. Een van de zichtbare resultaten van 2005 is dat de NMa in verschillende deelsectoren in de bouw onderzoek heeft gedaan en afgerond. Het grootste deel van de lopende versnelde sanctieprocedures, dat ondermeer voortkomt uit het onderzoek in 2005, wil de NMa nog deze zomer afronden. De reguliere sanctieprocedures rondt de NMa af voor het einde van dit jaar. De NMa verwacht dat ook daarna een vorm van intensief onderzoek nodig blijft.

In 2005 is eveneens veel werk verzet om ervoor te zorgen dat het werk van de NMa ook zichtbaar is voor de consument. Zo zijn in 2005, mede door optreden van de NMa, de administratieve achterstanden bij de grote energiebedrijven weggewerkt. Ook komt de NMa dit jaar tegemoet aan de wens van de politiek door een gezamenlijk informatieloket op te richten waar de consument terecht kan met vragen over mededinging, energie, telecom en andere consumentgerichte onderwerpen. Dit loket is een samenwerkingsverband tussen de NMa, telecomtoezichthouder OPTA en de Consumentenautoriteit in oprichting.

In 2005 heeft de NMa 10 keer rapport opgemaakt vanwege het vermoeden van een overtreding van de Mededingingswet, waarvan bij één zaak 700 ondernemingen betrokken waren. In 8 zaken zijn boetes opgelegd, waarvan bij één zaak 345 ondernemingen betrokken waren (totaal aan mededingingsboetes EUR 141,2 miljoen). 80 fusie- of overnamezaken zijn met een besluit afgerond waarvan zeer veel zaken betrekking hadden op fusies in de zorgsector. De Directie Toezicht Energie (DTe) van de NMa nam 146 besluiten en adviseerde de minister van Economische Zaken in 10 dossiers. DTe heeft 12 boetes opgelegd (in totaal EUR 500.000) onder meer voor het niet voldoen aan de plicht elektriciteit aan te bieden aan de APX. In 2005, het jaar waarin de Spoorwegwet in werking trad, is de Vervoerkamer met marktpartijen maatregelen overeengekomen om zo snel mogelijk geconstateerde overtredingen van die wet te beëindigen. Daarnaast adviseerde de Vervoerkamer de minister van Verkeer en Waterstaat over 5 dossiers op vervoersgebied. Voor de luchtvaart (tarieventoezicht Schiphol) en het loodswezen is wetgeving in voorbereiding.

 

Bijlagen

Jaarverslag NMa 2005 (PDF - 21.26 MB)