Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa beboet 21 fabrikanten van betonnen straatstenen voor kartelvorming

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) legt boetes op van in totaal ruim EUR 2 miljoen aan 21 fabrikanten van betonnen straatstenen. Deze ondernemingen zijn periodiek bij elkaar gekomen om de leveranties van betonnen straatstenen aan hun afnemers (gemeenten en aannemers) onderling te verdelen. De boetes per onderneming lopen op tot EUR 474.214.

De betrokken partijen kwamen doorgaans twee keer per maand bijeen op wisselende locaties in Nederland. Tijdens deze bijeenkomsten werden de leveranties van betonnen straatstenen onderling verdeeld. De organisatie en het voorzitterschap van deze bijeenkomsten vond bij toerbeurt plaats. Marktverdeling is een zeer zware overtreding van de Mededingingswet omdat de betrokken ondernemingen door feitelijk samen te werken de onderlinge concurrentie hebben uitgeschakeld. Concurrentiebeperkende afspraken zijn nadelig voor afnemers en in strijd met het kartelverbod.

De NMa heeft in november 2005 tegen de fabrikanten rapport opgemaakt voor hun deelname aan een kartelstructuur in de sector betonnen straatstenen in elk geval vanaf 1 januari 1998 tot en met medio 2001. Voor de totstandkoming van de boetebesluiten heeft de NMa een versnelde sanctieprocedure gevolgd om de bedrijven in staat te stellen snel 'schoon schip' te maken. Deze procedure hield in dat de bedrijven niet individueel werden gehoord, maar hun zienswijze op de rapporten collectief naar voren hebben gebracht via hun vertegenwoordiger, de heer J.C. Blankert. De bedrijven die bij de overtreding in de sector betonnen straatstenen waren betrokken hebben alle gekozen voor deelname aan deze versnelde sanctieprocedure. De NMa heeft de boetes van deze bedrijven, vanwege hun de deelname aan de versnelde sanctieprocedure, verminderd met 15%.

De bedrijven moeten de opgelegde boetes binnen dertien weken betalen. Inmiddels is ruim EUR 1 miljoen van de boetes betaald, dan wel gegarandeerd. De boetes die de NMa int gaan naar de schatkist.

Voortgang onderzoeken bouw
Tot op heden heeft de NMa aan ongeveer 1450 ondernemingen in de bouw en daaraan verwante sectoren rapporten toegestuurd met een vermoeden van een overtreding van de Mededingingswet. Aan ongeveer 520 van deze (bouw)bedrijven zijn inmiddels sancties opgelegd. De NMa rondt de lopende sanctieprocedures in alle betrokken deelsectoren van de bouw in 2006 af. De toezichthouder verwacht het merendeel van de boetebesluiten in de versnelde procedures uiterlijk in juli te nemen. Dit betekent dat de versnelde procedures voor alle deelsectoren in de bouw inmiddels zijn afgerond of zich in de afrondende fase bevinden. Het is dan ook niet meer mogelijk voor ondernemingen om zich, voor zover zij dit nog niet hadden gedaan, alsnog aan te melden voor deelname aan een versnelde sanctieprocedure. De besluiten in de reguliere procedures, die inmiddels voor alle deelsectoren zijn opgestart, volgen vóór het einde van het jaar.

De NMa blijft toezicht houden op de naleving van het kartelverbod in de bouwsector. Ondernemingen die vermoeden dat er sprake is van een overtreding van de Mededingingswet anders dan de overtredingen die tot nu toe in de bouwsector al zijn geconstateerd, kunnen dit melden bij de NMa en een clementieverzoek indienen. Op basis van een clementieverzoek kunnen bedrijven boete-immuniteit of verlaging van de boete ('clementie') verkrijgen indien zij zelf informatie doorgeven aan de NMa over kartels waarbij zij betrokken zijn of zijn geweest. Voorwaarde is dat bedrijven zich individueel melden bij het Clementiebureau van de NMa en waardevolle informatie verstrekken. De NMa heeft daarvoor richtsnoeren opgesteld. Het Clementiebureau van de NMa is te bereiken via telefoon 070 330 1710, fax 070 330 1700 of e-mail: clementie [at] acm [punt] nl (clementie[at]acm[dot]nl).

 

Bijlagen

Lijst met beboete bedrijven (PDF - 48.92 KB)