Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa constateert: toetreding Nederlandse bankensector beperkt

Banken ondervinden weinig of geen concurrentie door toetreding van nieuwe partijen. Per jaar treden gemiddeld ongeveer vier banken toe tot deze markt, tegenover gemiddeld zes banken die de activiteiten in de bankensector staken. Het aantal 'uittreders' ligt dus hoger dan het aantal toetreders. Daarnaast neemt het totale aantal toe- en uittreders sinds 2003 af. Dit zijn conclusies van de Nederlandse Mededingautoriteit (NMa) in de Monitor Financiële Sector 2005.

Pieter Kalbfleisch, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NMa, over dit resultaat uit de Monitor: 'De Nederlandse bankensector wordt gedomineerd door een klein aantal grote banken en kent toetredingsbarrières als gevolg van overstapkosten, verticale integratie en wet- en regelgeving. Het beperkte aantal toetreders kan ertoe leiden dat de marktdynamiek en de concurrentie afnemen. De MFS zal daarom in 2006 onderzoek doen naar de oorzaken en gevolgen van het beperkte aantal toetreders.'

De Monitor besteedt dit jaar voor het eerst aandacht aan ontwikkelingen op de markt voor zorgverzekeringen. Deze markt wordt geliberaliseerd en is daardoor sterk in beweging. De MFS schetst een aantal toekomstscenario's over de wijze waarop de NMa de zorgverzekeringenmarkt kan afbakenen om fusies en andere concentraties te beoordelen. Vooralsnog sluit de NMa niet uit dat op de zorgverzekeringenmarkt sprake is van regionale markten voor de producten en diensten die zorgverzekeraars aanbieden. In 2006 gaat de MFS in samenwerking met het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) en de Zorgautoriteit in oprichting (Zaio) de concurrentie op de zorgverzekeringsmarkt nader in kaart brengen.

De MFS constateert dat het geïntensiveerde toezicht van de NMa op de financiële sector vruchten afwerpt. Onderzoek van de MFS naar de ontwikkeling van pintarieven voor pinbetalingen toont aan dat de concurrentie is toegenomen. De korting van ten minste één eurocent op de pintarieven voor detaillisten, die de banken en detaillisten in november zijn overeengekomen, kan de ontluikende concurrentie verder versterken. De MFS blijft de ontwikkeling van de pintarieven ook in 2006 volgen.

De MFS is begin 2003 opgezet met steun van het ministerie van Financiën. Zij voert economisch onderzoek uit naar de werking van financiële markten en brengt risico's voor de mededinging in kaart. De NMa geeft met de Monitor geen formele oordelen in het kader van de handhaving van de Mededingingswet. De bedoeling is om kennis en inzichten te delen met alle belangstellenden binnen en buiten de financiële sector. De NMa nodigt belangstellenden uit om te reageren op de inhoud van deze MFS-uitgave.

 

Zie ook