Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa heft vergunningsvoorschrift De Telegraaf – De Limburger op

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gaat akkoord met het verzoek van Telegraaf Media Groep (Telegraaf) om één van de voorschriften op te heffen die in 2000 verbonden zijn aan de vergunning voor de overname van Dagblad De Limburger door De Telegraaf.

De NMa oordeelt dat het niet redelijk is om nog langer van De Telegraaf te eisen dat de uitgever de commerciële en redactionele bedrijfsvoering van beide dagbladtitels gescheiden houdt.

Uit onderzoek van de NMa is gebleken dat deze scheiding op de middellange termijn tot een negatief bedrijfsresultaat zal leiden. Het is voor De Telegraaf niet mogelijk om bepaalde efficiëntievoordelen te realiseren zonder in overtreding te zijn van het voorschrift. Daarnaast leiden de huidige marktontwikkelingen tot een inkrimping van de oplagen van beide dagbladen. De NMa vindt het daarom redelijk het vergunningsvoorschrift op te heffen zodat De Telegraaf deze negatieve toekomstige ontwikkeling kan voorkomen.

De NMa verleende destijds een vergunning onder voorwaarden. Eén daarvan was dat er redactionele en commerciële onafhankelijkheid zou blijven bestaan tussen het Dagblad De Limburger en het Limburgs Dagblad, dat reeds deel uitmaakte van De Telegraaf. De andere voorwaarde betrof het afstoten van alle activiteiten op het gebied van huis-aan-huisbladen in Limburg. Deze voorwaarde is destijds vervuld.

Eind oktober, nadat uit NMa onderzoek was gebleken dat De Telegraaf zich niet had gehouden aan de voorwaarde van redactionele en commerciële onafhankelijkheid, heeft de NMa De Telegraaf een boete opgelegd. In juli van dit jaar wees de NMa een eerder verzoek van de Telegraaf om het voorschrift op te heffen nog af. Op dat moment waren de werkelijke kosten, om de redactionele en commerciële onafhankelijkheid van het Dagblad De Limburger en het Limburgs Dagblad te herstellen, nog niet bekend.