Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa eist dat energiesector problemen klantenwerving oplost

De Directie Toezicht Energie (DTe) van de Nederlandse Mededingingsautoriteit roept alle energiebedrijven op een einde aan te maken aan misleidende en oneerlijke wervingspraktijken. Tevens nodigt zij consumenten uit melding te maken van eventuele misstanden bij werving. Sinds afgelopen zomer ontvangt de toezichthouder een toenemend aantal verontrustende signalen van consumenten over klantenwerving. In een vandaag verstuurde brief aan alle energiebedrijven vraagt DTe de bedrijven om op korte termijn gezamenlijk een gedragscode op te stellen. Indien de sector niet voor het einde van dit jaar met een gedragscode komt, zal DTe zelf aanvullende regels opstellen.

Peter Plug, waarnemend directeur DTe: 'Werving van nieuwe klanten door energiebedrijven is essentieel voor een goedwerkende markt. We zijn dan ook zeker niet tegen het gebruik van directe wervingsmethoden als telefonische verkoop of colportage. Maar als consumenten onder druk van oneerlijke of misleidende reclame van leverancier switchen, wordt het vertrouwen in de energiemarkt ernstig verstoord. Ook het ontmoedigen van switches en onjuiste informatie door bijvoorbeeld servicecenters belemmert een goede werking van de energiemarkt. We willen dat deze problemen bij de wortel worden aangepakt door de energiebedrijven zelf.'

In de op te stellen gedragscode dienen de belangrijkste onderwerpen op het gebied van overstappen naar een andere leverancier (van werving tot medewerking aan switchverzoeken) te worden geregeld. DTe zal de naleving van de gedragscode nauwlettend volgen. Indien er signalen zijn dat een bedrijf de gedragscode overtreedt, zal zij haar toezicht verscherpen en diepgravend onderzoek doen. Waar een wettelijke overtreding plaatsvindt zal DTe handhavend optreden. Voor de energiebedrijven die zich aan de gedragscode houden, zal de code kunnen functioneren als een 'keurmerk' voor fatsoenlijke werving.

Consumenten die problemen ondervinden bij klantenwerving of bij de overstap naar een andere energieleverancier kunnen terecht bij de Informatielijn van de Nederlandse Mededingingsautoriteit: telefoon 0800 0231885.