Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa herziet boetes banken en Interpay

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)heeft na een bezwaarprocedure bevestigd dat de acht banken die Interpay hebben opgericht het kartelverbod hebben overtreden. De boetes die eerder waren opgelegd aan deze partijen zijn verlaagd naar EUR 14 miljoen (was EUR 17 miljoen).

De NMa legde in april 2004 boetes op aan de acht banken die Interpay hebben opgericht. De banken hadden Interpay ingericht als een centraal verkoopkantoor waardoor Interpay de enige aanbieder was van netwerkdiensten voor pinbetalingen. Daarmee hebben de banken de onderlinge concurrentie op deze markt uitgeschakeld. De overtreding van het kartelverbod is in bezwaar bevestigd, maar de boetes zijn enigszins verlaagd aangezien de banken onder meer een innovatiefonds van EUR 10 miljoen hebben opgericht. Dit fonds beoogt een belangrijke bijdrage te gaan leveren aan een efficiënt(er) betalingsverkeer in Nederland.

De NMa ziet verder af van het opleggen van een boete aan Interpay voor het misbruiken van haar economische machtspositie wegens het hanteren van excessieve pintarieven. In de zaak tegen Interpay is de NMa tot de conclusie gekomen dat nader onderzoek noodzakelijk is voor het aantonen van excessieve tarieven. Dat nadere onderzoek heeft de NMa, alle omstandigheden in aanmerking genomen, niet uitgevoerd. Daargelaten dat een dergelijk onderzoek tijdrovend en zeer moeilijk uitvoerbaar is, waardoor gedurende lange tijd rechtsonzekerheid voor partijen en derde belanghebbenden zou blijven bestaan, gelden voor de handelwijze van de NMa een aantal nieuwe omstandigheden. Vertegenwoordigers van detaillisten die pinbetalingen aan consumenten aanbieden en de betrokken banken hebben op 17 november 2005 een compensatieregeling getroffen. In dit 'Convenant Betalingsverkeer 2005' is afgesproken dat elke onderneming die pinnen als betaalmogelijkheid aanbiedt, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2005, ten minste 1 eurocent per transactie korting krijgt op het individueel tussen bank en onderneming uitonderhandelde pintarief (gemiddeld 5 eurocent per transactie). Ondernemingen die na 1 januari 2005 pinnen aanbieden, krijgen eveneens de minimale korting. Daarnaast blijkt uit recent onderzoek van de NMa dat de markt van netwerkdiensten voor pinbetalingen is verbeterd. Sinds maart van dit jaar is het niet meer Interpay, maar zijn het de afzonderlijke banken die in onderlinge concurrentie pindiensten aan detaillisten aanbieden. Hierdoor zijn de gemiddelde pintarieven substantieel gedaald. Aangezien deze, door de NMa ondersteunde ontwikkelingen, minimaal eenzelfde effect hebben als een aan Interpay op te leggen boete, heeft de NMa afgezien van voornoemd nader onderzoek.