Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa verbindt voorwaarden aan overname OZ door CZ

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) verleent een vergunning voor de overname van zorgverzekeraar OZ door CZ. De toezichthouder verbindt een aantal voorwaarden aan het samengaan van beide zorgverzekeraars om te voorkomen dat de concurrentie op de markt voor zorgverzekeringen wordt belemmerd. De voorwaarden gelden voor de periode 2006 tot en met 2010.

CZ en OZ hebben zich met name aan de volgende voorwaarden gecommitteerd:

  • CZ/OZ biedt verzekerden in de regio Zeeland en het westen van Noord-Brabant alleen polissen aan voor de basis- en aanvullende verzekering die zij ook in de rest van Nederland aanbiedt. De gefuseerde onderneming zal aan de genoemde verzekerden dus geen (aparte) provinciale polis aanbieden.
  • De polis die door het grootste aantal verzekerden in Zeeland en het westen van Noord-Brabant bij CZ/OZ wordt afgenomen, zal in geheel Nederland onder de aandacht worden gebracht van alle potentiële verzekerden.
  • CZ/OZ zal geen exclusieve contracten afsluiten met zorgaanbieders in de provincie Zeeland en het westen van Noord-Brabant.

De voorwaarden waar CZ en OZ zich aan dienen te houden voorkomen dat de concurrentie wordt beperkt. De toezichthouder constateerde in juli na een eerste onderzoek dat de concentratie tussen CZ en OZ zou kunnen leiden tot het ontstaan of versterken van een economische machtpositie in de provincie Zeeland en het westen van Noord-Brabant.
De gestelde voorwaarden voorkomen dat er een zodanige machtspositie ontstaat dat de mogelijkheid voor andere zorgverzekeraars om aan Zeeuwse en Noord-Brabantse verzekerden een concurrerende polis aan te bieden wordt beperkt.

De NMa en het College toezicht zorgverzekeringen (CTZ), dat zal opgaan in de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zullen gezamenlijk toezicht houden op de naleving van de voorwaarden. CTZ danwel de NZa zullen jaarlijks haar bevindingen aan de NMa rapporteren.

In het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit besluit heeft de NMa rekening gehouden met het zorgbeleid van het kabinet en de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet (Zvw). Door deze wet komt er in de toekomst één zorgverzekering voor alle Nederlanders en komt het onderscheid tussen ziekenfonds- en particuliere verzekering te vervallen. De Zvw beoogt via concurrentie bij te dragen aan een duurzaam en betaalbaar zorgstelsel in de toekomst.

 

 

Zie ook