Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa legt boetes aan bouwbedrijven GWW-sector op

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) beboet 345 bouwbedrijven voor ruim EUR 100 miljoen. Het overgrote deel van de bedrijven heeft de boetebesluiten afgelopen week ontvangen, de rest volgt op korte termijn. De bedrijven die nu zijn beboet hebben alle deelgenomen aan de versnelde sanctieprocedure. Gezien het grote aantal bedrijven dat hieraan heeft deelgenomen en de termijn waarin de procedure is afgerond, heeft de speciaal voor dit doel ingerichte procedure aan haar doel beantwoord. Het overzicht van de GWW-bedrijven met de opgelegde boetes wordt heden gepubliceerd in de Staatscourant en op de website van de NMa.

De NMa heeft in oktober 2004 tegen de bedrijven rapport opgemaakt voor hun deelname aan een kartelstructuur in de grond-, wegen-, en waterbouwsector (GWW) in de periode 1998 tot en met 2001. Daarnaast wordt een aantal ondernemingen tevens beboet voor het feit dat zij marktverdelingsafspraken hebben gemaakt over een aantal grote infrastructurele werken, zoals de HSL-Zuid.

Voor de totstandkoming van de boetebesluiten heeft de NMa een versnelde sanctieprocedure gevolgd om de bedrijven in staat te stellen snel 'schoon schip' te maken. Deze procedure hield in dat de bedrijven niet individueel werden gehoord, maar hun zienswijze op de rapporten collectief naar voren hebben gebracht via hun vertegenwoordiger, de heer J.C. Blankert. Voor de bedrijven die deel namen aan de versnelde sanctieprocedure heeft de NMa de boetes verminderd met 15%.
De NMa heeft deze boetebesluiten in vijf maanden tijd genomen. Gezien het grote aantal betrokken bedrijven zou deze procedure mogelijk jaren in beslag hebben genomen wanneer de NMa de reguliere procedure zou hebben gevolgd.
34 bedrijven nemen niet deel aan de versnelde procedure. De sanctieprocedure tegen deze bedrijven is inmiddels gestart.

De opgelegde boetes variƫren van EUR 1.363 tot EUR 18.842.290 per onderneming. Het totaalbedrag aan boetes is lager dan aanvankelijk was ingeschat. Het is niet zo dat de individuele boetes lager uitvallen maar het totaalbedrag in de versnelde procedure blijkt uit te komen op ruim EUR 100 miljoen, terwijl eind januari was uitgegaan van circa EUR 135 miljoen.

Ongeveer twintig bedrijven hebben tijdens de procedure aangetoond in 2001 geen aanbestedingsomzet in de GWW-sector te hebben behaald. Voor deze bedrijven is een minimumboete vastgesteld van bruto EUR 4000. 111 bedrijven hebben de 15% boetevermindering voor MKB-bedrijven ontvangen. Zeven buitenlandse bedrijven zijn beboet.

De bedrijven moeten de opgelegde boetes binnen dertien weken betalen. De NMa ontving van 121 bedrijven het verzoek om vermindering van de boete in verband met dreigende betalingsproblemen. De NMa heeft aan 75 bedrijven de mogelijkheid geboden de boete gespreid te betalen aangezien is gebleken dat onmiddellijke voldoening van de boete tot betalingsstagnatie kan leiden. Inmiddels is reeds voor EUR 63 miljoen van deze boetes betaald dan wel toegezegd. De boetes die de NMa int gaan naar de schatkist.

Wat de overige onderzoeken in de bouw betreft: eind april zal de NMa de resultaten van het onderzoek in de installatiesector bekend maken; het onderzoek in de B&U sector wordt in de zomer afgerond. Daarnaast zijn onderzoeken gaande in andere sectoren van de bouw. Resultaten daarvan worden eveneens de komende maanden verwacht.

 

Bijlagen

Overzicht van GWW-bedrijven Rapport 4155 (ODS - 14.74 KB)