Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: geen boete voor overtreding brancheverenigingen zeecontainervervoer

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) ziet na wederhoor af van het opleggen van boetes aan drie brancheverenigingen waarvan de leden actief zijn in het vervoer van zeecontainers over de weg.

In 2003 maakte de NMa na onderzoek rapport op tegen Transport en Logistiek Nederland (TLN), de Alliantie Zeecontainervervoerders (AZ) en de Vereniging van Zeecontainervervoerders (VZV) wegens een vermoeden van het geven van prijsadviezen aan de leden. De vermeende prijsadviezen hadden betrekking op het doorberekenen van algemene jaarlijkse kostenontwikkelingen, de fluctuaties in de brandstofprijs en de kosten van de voorgenomen Duitse tolheffing. Prijsadviezen door brancheverenigingen zijn verboden omdat ze worden gezien als een vorm van prijsafspraken tussen de leden waardoor de onderlinge concurrentie wordt beperkt.

De brancheverenigingen zijn in overtreding met hun advies aan de leden om fluctuaties in de brandstofprijs en de Duitse tolheffing door te berekenen aan hun klanten. De NMa beboet deze overtreding niet omdat de Nederlandse overheid zich herhaaldelijk en duidelijk heeft uitgesproken over de wenselijkheid om de gestegen brandstofprijs en tolheffingen volledig door te berekenen. De realisatie van deze doorberekeningen heeft de overheid overgelaten aan het bedrijfsleven. De betrokken verenigingen hebben vervolgens hun leden in alle openheid geadviseerd en hiervoor modelclausules en tabellen aan hun leden beschikbaar gesteld. Nadat bleek dat de NMa hiertegen bedenkingen had, hebben de verenigingen deze advisering onmiddellijk beëindigd. In verband met de specifieke omstandigheden in deze zaak ziet de NMa af van het opleggen van boetes voor deze overtredingen.

De NMa concludeert dat er geen sprake is van een overtreding van de mededingingsregels voor het verstrekken van jaarlijkse informatie over kostenontwikkelingen. Het geven van dergelijke informatie aan de leden is een legitieme taak van een branchevereniging, aldus de NMa. Wel moeten brancheverenigingen hun leden erop wijzen dat zij hun commerciële gedrag, waaronder hun prijzen, onafhankelijk van elkaar bepalen en daarbij hun individuele kostenstructuur als uitgangspunt nemen. De verstrekte informatie betrof objectieve en algemeen toegankelijke gegevens die geen eigen interpretaties van de brancheverenigingen bevatten. Daarom merkt de NMa deze informatie niet aan als een verboden prijsadvies dat de concurrentie beperkt.