Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: nader onderzoek nodig naar overname Canal+ door UPC

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft na een eerste onderzoek geconcludeerd dat door de overname van Canal+ door kabelexploitant UPC een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt. Hierdoor kan de concurrentie worden belemmerd.

Daarom heeft de NMa beide partijen gemeld dat voor het tot stand brengen van deze concentratie een vergunning is vereist. De NMa acht nader onderzoek nodig naar de gevolgen van de voorgenomen overname voor de markt voor betaaltelevisie en voor de inkoop van rechten van het topsegment films. UPC biedt televisie, breedband internet en telefoniediensten aan via haar kabelnetwerk. Canal+ is verreweg de grootste aanbieder van betaaltelevisie in Nederland.

De NMa heeft na een eerste onderzoek geconcludeerd, dat de overname ertoe zou kunnen leiden dat UPC, als beheerder van een relatief omvangrijk kabelnetwerk en, na de overname, bijna-monopolist op de markt voor betaaltelevisie, andere (nieuwe) aanbieders van betaaltelevisie kan belemmeren activiteiten te ontplooien op deze markt. Het is niet uit te sluiten dat haar, door de overname zeer versterkte, inkooppositie op het gebied van rechten van het topsegment films hier aan bij kan dragen. Daarnaast zou UPC prikkels kunnen krijgen om de programma's van Canal+ mogelijk niet of tegen ongunstige voorwaarden aan concurrerende infrastructuuraanbieders in het verzorgingsgebied van UPC (satelliet, ether, xDSL) ter beschikking te stellen. Beide effecten zouden de concurrentie op de markt voor betaaltelevisie kunnen belemmeren en de keuzevrijheid van de consument beperken.

Indien UPC en Canal+ besluiten een vergunning aan te vragen, zal de NMa een nader onderzoek doen naar onder meer de ontwikkeling van concurrerende infrastructuren, zoals satelliet, ether, en xDSL-technologie├źn, alsook de concurrentiemogelijkheden voor andere (nieuwe) aanbieders van betaaltelevisie in Nederland. Indien UPC en Canal+ tijdens het onderzoek van de NMa in het kader van de vergunningaanvraag voorstellen zullen doen die de voorziene mededingingsproblemen mogelijk oplossen, zal de NMa deze voorstellen in het onderzoek betrekken.