Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa verdenkt Waldeck niet langer van machtsmisbruik

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft besloten geen sanctie op te leggen aan Waldeck B.V., moedermaatschappij van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) en Studieplan. Waldeck heeft geen misbruik gemaakt van een economische machtspositie, aldus de NMa in haar besluit dat volgt op een rapport van begin 2004. In dit rapport uitte de NMa haar vermoeden dat Waldeck misbruik maakte van een economische machtspositie door de lage prijzen die haar dochter Studieplan hanteerde en de onderbieding van de prijzen van concurrent de Nederlandse Handels Academie (NHA). Met dit besluit komt de voorlopige last onder dwangsom, die de NMa in augustus 2003 aan Waldeck heeft opgelegd, eveneens te vervallen.

Waldeck werd door de NMa verdacht van het misbruiken van een economische machtspositie op grond van een onderzoek dat in augustus 2002 was gestart. De aanleiding voor het onderzoek was een klacht van concurrent Nationale Handels Academie (NHA). Volgens NHA trachtte Waldeck NHA van de markt te verdrijven door via Studieplan gelijksoortige cursussen aan te bieden tegen verliesgevende tarieven. Hierdoor zou NHA op de rand van faillissement verkeren. Na een eerste beoordeling van de zaak zag de NMa aanleiding om een voorlopige last onder dwangsom op te leggen aan Waldeck, waarbij Waldeck werd verboden via haar dochter Studieplan deze vorm van stelselmatige prijsonderbieding te hanteren. Met deze voorlopige maatregel trachtte de NMa een verdere verslechtering van de situatie van NHA te voorkomen.

In vervolg op deze voorlopige maatregel, bracht de NMa in februari 2004 een rapport uit tegen Waldeck. In het huidige besluit constateert de NMa dat, ondanks de eerdere vermoedens, niet kan worden vastgesteld dat Waldeck in strijd met de Mededingingswet heeft gehandeld door misbruik te maken van een economische machtspositie. Belangrijkste overweging hierbij is dat het marktaandeel van Waldeck kleiner is dan aanvankelijk vermoed, omdat de omvang van de relevante markt voor schriftelijk particulier onderwijs in Nederland groter bleek te zijn dan in een eerder stadium van het onderzoek werd aangenomen. Hierdoor is onvoldoende aannemelijk dat Waldeck beschikt over een economische machtspositie op deze markt. Wanneer een economische machtspositie ontbreekt, is van een overtreding van het verbod op machtsmisbruik geen sprake. De prijzenslag waarin Studieplan met NHA is beland, is in dat geval niet in strijd met dit verbod. Overigens constateert de NMa in het besluit dat, zelfs wanneer er sprake zou zijn geweest van een machtspositie voor Waldeck, de zaak onvoldoende aanknopingspunten biedt om te kunnen vaststellen dat Studieplan een verboden prijsstrategie met zogenaamde 'roofprijzen' hanteerde.