Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa legt boete op aan Broadcast Partners en Nozema

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)beboet Broadcast Partners en Nozema Services voor in totaal meer dan EUR 1 miljoen voor het maken van onderlinge afspraken rond de aanbesteding van de door de overheid geveilde commerciële FM-radiofrequenties.

De NMa acht bewezen dat de betrokken bedrijven, de enige partijen in Nederland die voor omroepen via hun zendernetwerk radio- en tv-signalen versturen, de onderlinge concurrentie hebben beperkt. Zij hebben van tevoren afgesproken wie van hen de exploitatie van de door Holland Media Groep (HMG, nu RTL Nederland) verworven commerciële frequentiereeksen zou gaan uitvoeren. Daartoe hebben zij op 27 mei 2003 een intentieverklaring getekend, een dag nadat de overheid de landelijke commerciële radiofrequenties opnieuw onder de omroepen had verdeeld. In lijn met deze verklaring zou Nozema 24 uur lang geen aanbiedingen doen of contracten sluiten met HMG over de door HMG verworven frequentiereeksen. In de 24 uur na de ondertekening van de verklaring heeft Broadcast Partners HMG als klant binnengehaald. Als gevolg van de verboden afspraak is de mededinging verstoord en is HMG als opdrachtgever benadeeld.

Een aanbestedingsafspraak vormt een zeer zware overtreding van de Mededingingswet. Uit onderhavige zaak blijkt opnieuw dat dit soort afspraken ook kan voorkomen in andere sectoren dan de bouw. De veiling van de radiofrequenties vindt slechts één keer over een langere periode plaats. Dit is juist het moment waarop partijen met elkaar kunnen concurreren. Via een aanbesteding gaat de opdrachtgever op zoek naar de partij die de offerte indient met de beste prijs-kwaliteit- verhouding. Het is van belang dat de partijen die een offerte indienen, geen contact met elkaar hebben over de desbetreffende opdracht, omdat dit de onderlinge concurrentie aanzienlijk beperkt en zelfs kan uitschakelen.

Om de hoogte van de boete te bepalen, heeft de NMa haar Richtsnoeren Boetetoemeting toegepast. Daarbij heeft de NMa onder meer rekening gehouden met de rol van de Nederlandse overheid. De overheid heeft partijen met klem verzocht onderlinge geschillen omtrent het medegebruik van elkaars omroepnetwerken op te lossen. Daarnaast dienden zij de benodigde voorbereidingen zo snel mogelijk af te ronden, zodat de opnieuw verdeelde frequentiereeksen meteen in gebruik konden worden genomen. Hoewel beide partijen blijkbaar grote druk hebben ervaren om er met elkaar 'in overleg' uit te komen, rechtvaardigt dit geen overtreding van de Mededingingswet. Een dergelijke situatie kan onder omstandigheden een factor zijn waarmee rekening wordt gehouden bij het bepalen van de hoogte van de boete.

Tegen het besluit van de NMa kan bezwaar en beroep worden ingesteld.

 

 

Bijlagen

Besluit in zaak 4108 (PDF - 243.32 KB)