Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa na toetreding nieuwe instelling akkoord met fusie Vizier en De Wendel

Vizier en De Wendel, beide actief als instelling voor verstandelijk gehandicapten in Noord-Limburg, mogen fuseren. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) verleent na een onderzoek een vergunning voor de fusie. Voorwaarde hiervoor is dat Vizier afziet van een voorgenomen uitbreiding van 55 nieuwe intramurale zorgplaatsen in Noord-Limburg. In plaats daarvan wordt deze capaciteitsuitbreiding gerealiseerd door een nieuwe toetreder tot de regio, Pluryn Werkenrode Groep. Pluryn is onder meer actief als instelling voor verstandelijk gehandicapten in Gelderland.

In maart van dit jaar gaf de NMa aan dat het samengaan van Vizier en De Wendel er toe kan leiden dat de keuzemogelijkheden voor cliënten in Noord-Limburg worden beperkt, aangezien na de beoogde fusie slechts één instelling als alternatief in de desbetreffende regio overblijft. Door de toetreding van Pluryn blijven drie aanbieders in Noord-Limburg actief.
De gefuseerde instelling, Vizier/De Wendel, zal tot eind 2008 binnen vastgelegde grenzen Pluryn desgewenst faciliteren bij de toetreding tot Noord-Limburg. Zo kan Pluryn diensten afnemen van Vizier/De Wendel met betrekking tot de ongeplande zorg in de nacht, zodat Pluryn direct een volwaardig zorgaanbod kan bieden in de regio.

Door de toetreding met 55 intramurale plaatsen wordt Pluryn een zelfstandige zorgaanbieder in Noord-Limburg, die in staat is om het zorgaanbod uit te breiden. Pluryn wordt, naast de andere aanwezige instelling Daelzicht, dan ook in staat geacht voldoende concurrentiedruk uit te oefenen op Vizier/De Wendel. Om deze redenen is de NMa van mening dat er door de voorgenomen fusie tussen beide gehandicapteninstellingen geen economische machtspositie zal ontstaan of worden versterkt.