Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa staat fusie Gooise ziekenhuizen toe

Ziekenhuis Hilversum mag fuseren met Ziekenhuis Gooi-Noord. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) verleent na een diepgaand onderzoek een vergunning voor de fusie. Voor deze beoordeling zijn onder meer enquêtes uitgevoerd onder patiënten uit het Gooi en zijn interviews afgenomen met huisartsen en zorgverzekeraars.

De NMa heeft haar onderzoek in hoofdzaak gericht op de totale markt voor algemene ziekenhuiszorg. De NMa concludeert dat er geen reden is om aan te nemen dat door de fusie een economische machtspositie ontstaat. Er blijven voldoende andere aanbieders over. Na de eerste fase van het onderzoek concludeerde de NMa dat het overgrote deel van de patiënten van de beide ziekenhuizen afkomstig is uit de regio het Gooi. Het vervolgonderzoek was gericht op deze patiënten. Uit de resultaten blijkt dat een voldoende aantal patiënten bereid is te reizen naar andere ziekenhuizen. De NMa acht het dan ook aannemelijk dat er voldoende concurrentiedruk uitgaat van de overige ziekenhuizen en dat er voor patiënten uit en rondom het Gooi voldoende keuzemogelijkheden overblijven.

Het is de tweede keer dat de NMa een ziekenhuisfusie inhoudelijk beoordeelt. Begin 2004 heeft de NMa de fusie tussen Ziekenhuis Leyenburg en het Juliana Kinderziekenhuis/Rode Kruis Ziekenhuis in Den Haag goedgekeurd. De NMa verwacht deze week ook een besluit te nemen over de overname van het Havenziekenhuis Rotterdam door het Erasmus MC-Ziekenhuis.