Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Energierekeningen inzichtelijker voor consument

De energiebedrijven hebben hun rekeningen voor de consument inzichtelijker gemaakt. Tegelijkertijd is op een aantal gebieden nog verdere verbetering noodzakelijk, aldus de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Dit concludeert de NMa op basis van de richtlijn die zij medio vorig jaar samen met de energiesector heeft opgesteld voor duidelijke energierekeningen. Met de richtlijn wil de toezichthouder de inzichtelijkheid van rekeningen vergroten en daarmee de transparantie voor de consument op de energiemarkt verbeteren.

De Directie Toezicht Energie (DTe), onderdeel van de NMa, nam het initiatief tot het opstellen van de richtlijn nadat zij veel klachten van consumenten ontving over onduidelijke energierekeningen. Zo ontbrak op veel rekeningen een uitleg over prijsstijgingen of werden gehanteerde begrippen onvoldoende toegelicht. Begin dit jaar heeft DTe bij alle energieleveranciers en netbeheerders energierekeningen opgevraagd en deze getoetst aan de 16 criteria uit de richtlijn.

De energierekeningen zijn vooral verbeterd als het gaat om het vermelden van meterstanden, de meetdata, het verbruik en de te betalen bedragen. Volgens de criteria komen bij de leveranciers de rekeningen van NRE Energie en RWE Energy Nederland als het meest duidelijk uit de bus. Bij de netbeheerders zijn de energierekeningen van NRE Netwerk en ENBU (netbeheerder van Eneco in Provincie Utrecht) het meest duidelijk.

DTe wil dat de energiebedrijven verbeteringen aanbrengen op hun rekeningen wat betreft de vermelding van alle componenten van het transporttarief, de toelichting op de gehanteerde begrippen en de vaststelling van het nieuwe termijnbedrag. Daarom blijft DTe de rekeningen controleren zodat de bedrijven uiteindelijk op alle criteria positief scoren.

Peter Plug, waarnemend directeur DTe: 'Wil een geliberaliseerde energiemarkt werken, dan is het van groot belang dat de consument zelfstandig in staat is zijn leverancier te kiezen. Dan moet de consument wel kunnen vertrouwen op toegankelijke en inzichtelijke informatie.'

Dit najaar start de toezichthouder met een consumentenpanel. Op basis van de bevindingen van het panel zal DTe de richtlijn verder aanscherpen. De nieuwe criteria bespreekt de toezichthouder vervolgens met de sector zodat de energiebedrijven de juiste handvatten hebben om, met het oog op een volgende meting, verbeteringen aan te brengen.