Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: langdurige relaties beïnvloeden concurrentie financiële sector

De voorkeur van afnemers voor langdurige relaties met aanbieders van financiële productenkan een negatieve invloed hebben op de mate van de concurrentie binnen de financiële sector. Deze voorkeur kan zelfs leiden tot hogere prijzen. Overstapkosten naar andere financiële producten kunnen dit beeld nog verder versterken. Dit constateert de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in de Monitor Financiële Sector (MFS) over 2004.

Pieter Kalbfleisch, directeur-generaal van de NMa, over dit resultaat uit de Monitor: 'De voorkeur voor een langdurige relatie is op zich niet vreemd, gezien de voordelen ervan, zoals een grotere kans op een krediet, gemak en zekerheid.' Volgens Kalbfleisch, die kritische klanten beschouwt als de drijvende kracht achter concurrentie, doen afnemers er goed aan niet alleen te kijken naar de relatie met de aanbieder, maar daar ook de prijs van het product bij te betrekken. 'Uiteindelijk zijn zij het die voor concurrentie zorgen door te kiezen wat zij bij wie voor de scherpste prijs kopen'.

Specifieke aandacht is er in de Monitor ook voor de handel in aandelen. De deelmarkten clearing, settlement en registratie typeren zich door een relatief hoog risico op verminderde concurrentie omdat er sprake is van een combinatie van dominante marktposities en hoge toetredingsbarrières zoals overstapkosten, verticale integratie en wet- en regelgeving. Doordat de mate van concurrentie mogelijk negatief beïnvloed wordt, kan dit leiden tot relatief hoge kosten van aandelentransacties voor afnemers. In 2005 gaat de MFS onder meer aandacht besteden aan beleggingsfondsen en de advisering van tussenpersonen voor levensverzekeringen.

De MFS is begin 2003 opgezet met steun van het ministerie van Financiën. Zij voert economisch onderzoek uit naar de werking van financiële markten en brengt risico's voor de mededinging in kaart. Zoals aangekondigd in de eerste uitgave, heeft de MFS het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de concurrentie op diverse financiële productmarkten. De NMa geeft met de Monitor geen formele oordelen in het kader van de handhaving van de Mededingingswet. De bedoeling is om kennis en inzichten te delen met alle belangstellenden binnen en buiten de financiële sector. De NMa nodigt belangstellenden uit om te reageren op de inhoud van de tweede MFS-uitgave.

Monitor Financiële Sector 2004