Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa beboet certificeringsorganisatie uitzendbranche

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) legt een boete op van EUR 10.000 aan de Stichting Financiële Toetsing (SFT), een certificeringsorganisatie in de uitzendbranche. SFT misbruikte haar kwaliteitskeurmerk om buitenlandse concurrenten buiten de deur te houden. In de periode van oktober 1998 tot september 2001 konden buitenlandse uitzendbureaus hierdoor moeilijker de Nederlandse markt betreden. Dit is zowel op grond van de Nederlandse als de Europese mededingingsregels een ernstige overtreding. De NMa is het onderzoek hiernaar gestart naar aanleiding van diverse klachten.

De Stichting Financiële Toetsing (SFT) heeft een keurmerk voor uitzendbureaus opgezet in de vorm van een register. Doel hiervan is om opdrachtgevers die personeel inhuren bij de ingeschreven uitzendbureaus de zekerheid te bieden dat het uitzendbureau belastingen en premies heeft afgedragen voor het geleverde personeel. In de periode 1998-2001 konden niet in Nederland gevestigde uitzendbureaus zich niet in dit register inschrijven, ook al voldeden zij aan de gestelde eisen. Hierdoor konden deze uitzendbureaus geen personeel uitlenen aan uitzendbureaus die bij het SFT waren ingeschreven. Ongeveer tweederde van de Nederlandse uitzendmarkt is bij SFT ingeschreven.

Omdat de NMa ervan uitgaat dat de SFT zelfstandig handelt en niet op gezag van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), een brancheorganisatie voor de uitzendbranche, heeft de NMa de ABU geen boete opgelegd.

Hoewel in november 2003 ook rapport was opgemaakt tegen de Stichting VRO, die ook een certificeringsregeling voor uitzendbureaus kent, ziet de NMa bij nader inzien geen aanleiding tegen de Stichting VRO op te treden. De Stichting VRO bleek namelijk, anders dan de SFT, buitenlandse ondernemingen wel toe te laten. Weliswaar waren de voorwaarden die de Stichting VRO hanteerde aanvankelijk niet in overeenstemming met de mededingingsregels, maar de Stichting VRO heeft deze voorwaarden na overleg met de NMa begin 1999 aangepast.