Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa publiceert consultatiedocument tussenpersonen verzekeringen

De concurrentie in de markt van assurantietussenpersonen verloopt niet optimaal. Dit is de voorlopige conclusie van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in haar consultatiedocument over het verkoopkanaal voor verzekeringsproducten.

De beperkte concurrentie lijkt enerzijds het gevolg van de sterke prikkels die verzekeraars geven aan tussenpersonen in de vorm van provisies, bonussen, financiering en productieverplichtingen. Anderzijds vertonen de consumenten een beperkt zoek- en switchgedrag. Dit komt door beperkte transparantie over de aanwezige banden tussen verzekeraars en tussenpersonen, de complexiteit van de financiële producten, het provisiestelsel en de overstapkosten. De dubbelrol van de intermediair, enerzijds als adviseur, anderzijds als degene met een financieel belang bij de transactie, kan leiden tot niet-objectieve advisering. Hiernaar zal de NMa samen met het Centraal Planbureau (CPB) aanvullend onderzoek doen.

In dit consultatiedocument beschrijft de NMa de structuur van de markt voor verzekeringstussenpersonen, de rol van de verzekeraars en de rol van de consumenten. Deze beschrijvingen leiden tot voorlopige conclusies over de mate van concurrentie op deze markt. Tot februari 2005 kunnen alle betrokkenen op het document reageren. Deze inbreng gebruikt de NMa vervolgens om een definitieve visie op deze sector te ontwikkelen.

De NMa publiceert dit consultatiedocument als vervolg op een breder onderzoek naar de Nederlandse verzekeringsmarkt. De aandacht voor de financiële sector vloeit voort uit de NMa agenda 2004.

- Consultatiedocument 'Het Intermediaire Distributiekanaal'
 

 

 

Bijlagen

Samenvatting reacties op het Consultatiedocument Het Intermediaire Distributiekanaal (PDF - 113.02 KB)