Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: opsplitsen uitzendrechten voetbal in pakketten bevordert concurrentie

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is van oordeel dat het voornemen van Eredivisie CV om de uitzendrechten voor voetbalwedstrijden van Eredivisieclubs in zes pakketten te verkopen de concurrentie tussen omroeporganisaties bevordert. De NMa zal de collectieve verkoop van de pakketten via ECV niet blokkeren. De NMa stelt wel dat ieder pakket op zich interessant genoeg moet zijn voor een omroep om op te bieden. Daarnaast zal de NMa volgen of de voorgestelde procedure in de praktijk ook daadwerkelijk tot meer concurrentie leidt. Op basis van de informatie die de ECV aan de NMa heeft verstrekt, kan de NMa dit op voorhand niet goed beoordelen.

De NMa is positief over het feit dat het aantal aangeboden wedstrijden niet langer sterk wordt beperkt en dat de uitzendrechten op zondagavond 23.59 uur terugvallen aan de individuele clubs, die deze rechten vervolgens zelf kunnen exploiteren. Ook is de NMa positief over de mogelijkheid om op vrijdagavond een live wedstrijd uit te zenden op het open net en over de opsplitsing in twee pakketten van de rechten voor samenvattingen en de rechten bestemd voor abonneetelevisie.

De NMa stelt dat de biedings- en gunningsprocedure transparant en non-discriminatoir moet zijn. Tevens moet de methode waarmee de diverse biedingen worden beoordeeld objectief, transparant en controleerbaar zijn. De NMa sluit hiermee aan bij de lijn van de beslissingen van de Europese Commissie.

De NMa heeft haar zienswijze meegedeeld aan de ECV. Zij acht het nu niet opportuun om voor de periode tot en met het seizoen 2007/2008 nader onderzoek in te stellen, tenzij nieuwe feiten of een klacht bij de NMa daartoe aanleiding geeft.