Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Europese Dag van de Mededinging

Op vrijdag 22 oktober zal in Amsterdam de Europese Dag van de Mededinging worden gehouden. Thema van de dag is het naleven van de wet als eigen verantwoordelijkheid van ondernemingen. Interne gedragsregels van ondernemingen en civiele handhaving dragen bij aan de vergroting van deze eigen verantwoordelijkheid.

Achtergrond

Overheden kunnen de naleving van de wet ondersteunen door middel van voorlichting en door het stimuleren van het opstellen van bijvoorbeeld interne gedragsregels van ondernemingen (zogenoemde 'compliance'-regelingen), die de kans op spontane naleving vergroten. Een ondernemer of consument die in zijn belang is getroffen, kan bij de mededingingsautoriteit aankloppen, maar kan ook een civiele procedure beginnen. Hij kan stellen dat de concurrentieregels zijn overtreden en dat hij daardoor schade heeft geleden. De verwachting is dat in Nederland klagers in toenemende mate een civiele procedure zullen starten om bepaald gedrag van de wederpartij te laten verbieden of juist af te dwingen. Tijdens de Europese Dag van de Mededinging staan de interne gedragsregels van ondernemingen, civiele handhaving, en de mogelijkheden om het gebruik hiervan te vergroten centraal.

De jaarlijkse Europese Dag van de Mededinging wordt georganiseerd door het EU-land dat dan het voorzitterschap van de Europese Unie bekleedt. Deze tiende Europese Dag van de Mededinging wordt georganiseerd door het Ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Enkele van de sprekers op deze dag zijn EU-commissaris Mario Monti, minister van Economische Zaken Laurens-Jan Brinkhorst en directeur-generaal van de NMa Pieter Kalbfleisch.