Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa raadpleegt bedrijfsleven over inkoopmacht

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft een consultatiedocument over inkoopmacht uitgebracht en aan diverse betrokken partijen toegezonden. De bedoeling van deze consultatie is om in kaart te brengen waar en hoe inkoopmacht leidt tot marktverstoringen die een negatief effect hebben op de welvaartsonwikkeling in het algemeen en de consument in het bijzonder.

De NMa heeft een aantal instrumenten om het onstaan en het misbruik maken van inkoopmacht tegen te gaan. Zo kan de NMa bij het toezicht op concentraties vaststellen of een machtspositie ontstaat dan wel wordt versterkt. Als dat het geval is, kan de NMa een concentratie verbieden. Ook het misbruiken van een economische machtspositie is verboden. In essentie wil dat zeggen, dat een onderneming met een marktpositie die zo sterk is dat ze afnemers, leveranciers en concurrenten tot op zekere hoogte haar wil kan opleggen, geen misbruik mag maken van zijn dominante positie. Dominante bedrijven hebben een bijzondere verantwoordelijkheid ten aanzien van afnemers, leveranciers en concurrenten. Ook het stellen van onredelijke inkoopvoorwaarden kan dus verboden zijn als de inkoper een machtspositie heeft.

Een gerelateerd vraagstuk betreft de samenwerkingsverbanden die concurrenten soms aangaan om tegenwicht te bieden tegen een inkoper met een machtspositie. Het maken van mededingingsbeperkende afspraken (kartels) is volgens de Mededingingswet verboden. Deze afspraken kunnen echter onder bepaalde omstandigheden van het kartelverbod worden vrijgesteld. Soms kunnen concurrentiebeperkende afspraken namelijk positieve economische gevolgen hebben die bovendien worden doorgegeven aan de consument. Het document beschrijft de mogelijkheden die partijen hebben om tegenmacht te bieden tegen inkoopmacht en de grenzen die de Mededingingswet daaraan stelt.

Het consultatiedocument inkoopmacht is te vinden op de website van de NMa (www.acm.nl). Met deze consulatatie, die duurt tot eind augustus, biedt de NMa het bedrijfsleven de mogelijkheid zijn ervaringen met inkoopmacht te beschrijven. Deze inbreng zal de NMa gebruiken bij het opstellen van een visiedocument. Dit document zal de NMa daarna gebruiken bij de beoordeling van zaken waarbij inkoopmacht een rol speelt.

Zie ook: Consultatiedocument Inkoopmacht, juni 2004