Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: geen onderzoek naar Twentse grondprijzen

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft na een vooronderzoek besloten geen mededingingsrechtelijk onderzoek te starten naar het gezamenlijk grondbeleid van de steden Enschede, Hengelo, Almelo en Borne, verenigd in de Netwerkstad Twente. De NMa had de gemeenten eind vorig jaar om opheldering gevraagd naar aanleiding van diverse krantenberichten omtrent het gezamenlijk vaststellen van grondprijzen. Ook overheden kunnen, als zij economische activiteiten uitoefenen, vallen binnen het bereik van de Mededingingswet. Dit is niet het geval wanneer zij uitvoering geven aan typische publieke taken.

Na het vooronderzoek zijn er gegeven het huidige en toekomstige wettelijk kader en de achtergrond van de samenwerking geen feiten gebleken die een mededingingsrechtelijk onderzoek op dit moment rechtvaardigen.