Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa beboet Interpay en banken voor overtreden Mededingingswet

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft Interpay een boete opgelegd van EUR 30.183.000 voor het berekenen van excessieve tarieven voor de levering van netwerkdiensten voor pintransacties. Dit zijn de tarieven die detailhandelaren per pintransactie aan Interpay betalen.

Daarnaast beboet de NMa de acht banken die Interpay hebben opgericht. De banken hebben Interpay zodanig ingericht dat Interpay de enige aanbieder is van netwerkdiensten voor pinbetalingen. De banken hebben onderlinge concurrentie wat betreft de verkoop van deze diensten daarmee uitgeschakeld. Voor deze overtreding zijn de volgende boetes opgelegd: ABN AMRO Bank N.V. EUR 3.900.000, Rabobank Nederland EUR 3.900.000, ING Bank N.V. EUR 3.900.000, Fortis Bank Nederland N.V. EUR 1.900.000, SNS Bank N.V. EUR 1.900.000,
F. van Lanschot Bankiers N.V. EUR 500.000, Friesland Bank N.V. EUR 500.000,
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten EUR 500.000.

De NMa heeft vastgesteld, dat Interpay een economische machtspositie heeft op de markt voor netwerkdiensten voor pintransacties in Nederland. Naar het oordeel van de NMa heeft Interpay misbruik gemaakt van haar machtspositie door te hoge tarieven te rekenen. Deze overtreding is beboet voor de periode van 1 januari 1998 tot en met 31 december 2001. Hoewel Interpay haar tarieven de afgelopen jaren heeft verlaagd, zijn de tarieven gezien de aan de netwerkdiensten gerelateerde kosten volgens de NMa nog steeds te hoog.

De NMa heeft bij haar oordeel onderkend dat Interpay veel kosten heeft gemaakt voor het opzetten van het netwerk dat nodig is om aan detaillisten netwerkdiensten te kunnen leveren. Dit netwerk heeft het mogelijk gemaakt dat binnen Nederland op ruime schaal met pin betaald kan worden via een snel en veilig functionerend netwerk. De kosten die Interpay hiervoor heeft gemaakt, zijn door de NMa bij de beoordeling van de tarieven meegenomen. Ook dan zijn de tarieven van Interpay dusdanig hoog dat zij sinds de inwerkingtreding van de Mededingingswet een rendement opleveren dat vijf- tot zevenmaal hoger is dan het door de NMa gehanteerde normrendement. De NMa concludeert daarom dat sprake is van misbruik. De detailhandelaren, en uiteindelijk de consument, hebben hierdoor schade geleden.

De NMa heeft tevens boetes opgelegd aan de acht banken die samenwerken in Interpay. Zij zijn beboet omdat zij hun samenwerking in Interpay hebben verbreed tot de verkoop van netwerkdiensten voor pintransacties. Door de verkoop van netwerkdiensten te beperken tot Interpay hebben de banken in de periode 1 januari 1998 tot 1 maart 2004 de mogelijkheid om zelf deze diensten in onderlinge concurrentie te leveren, uitgesloten.

De NMa is van oordeel dat de banken de netwerkdiensten individueel, in onderlinge concurrentie, aan de detaillisten kunnen leveren. De banken hebben inmiddels ook besloten om voortaan zelf als afnemers van Interpay op te treden en zullen deze diensten in onderlinge concurrentie aan de detaillisten gaan leveren. De NMa verwacht dat dit zal leiden tot nieuwe tarieven die niet excessief zijn. De NMa zal de komende tijd deze ontwikkelingen op de voet blijven volgen. De financiële sector heeft ook in 2004 voor de NMa prioriteit.