Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa over benzinemarkt: ontluikende concurrentie zet door op onderliggend wegennet

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) constateert dat de concurrentie tussen benzinestations op de lokale en regionale wegen is toegenomen. Dit komt enerzijds door de toename van het aantal onbemande tankstations, anderzijds door het groeiende gebruik van kortingspasjes door consumenten. Als gevolg hiervan nemen de keuzemogelijkheden van de consument ten aanzien van prijs, service en spaarsystemen toe, met name buiten de snelwegen. Dit blijkt uit de scan die de NMa heeft uitgevoerd naar de ontwikkeling van de concurrentie op de benzinemarkt.

De belangrijkste motor achter de toegenomen concurrentie is de groei van het aantal onbemande tankstations. Inmiddels is 14% van alle tankstations in Nederland onbemand. De komst van een onbemand tankstation heeft een prijsdrukkend effect in de directe omgeving. De kritische consument heeft steeds meer keuzemogelijkheden. De NMa is zeer alert op signalen die duiden op het mogelijk frustreren van deze effecten.

Het gebruik van kortingssystemen door consumenten neemt toe. Zo kunnen consumenten met een ANWB-lidmaatschapskaart inmiddels bij ruim 300 tankstations met korting tanken, zowel langs de snelweg als op het onderliggend wegennet. Daarnaast is er sprake van een groei in soortgelijke kortingssystemen.

Op de snelwegen worden de ontwikkelingen vooralsnog met name bepaald door het veilingschema van tankstations. De twee veilingen tot nu toe hebben beperkt veranderingen teweeg gebracht, waaronder de toetreding van één nieuwe onafhankelijke partij. De concentratie van de grote benzinemaatschappijen langs de snelwegen is nog hoog.

De NMa baseert zich in haar conclusies over de ontwikkelingen op de benzinemarkt op materiaal uit verschillende bronnen: interviews met toetredende partijen, cijfermateriaal over het jaar 2003 en tips en klachten die de NMa heeft ontvangen. Begin 2005 en 2006 zal de NMa opnieuw conclusies over concurrentie op de benzinemarkt publiceren.

 

 

Bijlagen

Samenvatting marktscan benzinemarkt (PDF - 91.05 KB)