Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa beboet leverancier fokstiersperma vanwege misbruik machtspositie

De regelingen die CR Delta aanbiedt om veehouders aan zich te binden en die zij nu in hun huidige vorm moet beëindigen zijn:

 

  • een kwantumkortingsregeling: bij het bereiken van een bepaalde omzetdrempel wordt een korting toegekend die wordt berekend over het totale jaarlijkse aankoopbedrag aan fokstiersperma bij CR Delta;
  • de zogenaamde testerskorting: een veehouder met testovereenkomst die proefstiersperma bij CR Delta afneemt, krijgt automatisch een korting van 10% op de aankoop van fokstiersperma;
  • de regeling klantentrouw: afnemers die 90% of meer van hun totale jaarlijkse behoefte aan fokstiersperma bij CR Delta afnemen, krijgen een korting op het totale jaarlijkse aankoopbedrag aan fokstiersperma.

 

Deze laatste regeling heeft CR Delta ingetrokken nadat de NMa het onderzoek begin 2003 was gestart.

Bedrijven met een economische machtspositie hebben volgens de Mededingingswet een bijzondere verantwoordelijkheid omdat zij, in tegenstelling tot andere bedrijven, in staat zijn de marktomstandigheden sterk te beïnvloeden of zelfs te manipuleren. Net als andere bedrijven mogen zij de concurrentiestrijd aangaan op basis van prijs, kwaliteit en service van hun producten en diensten. Zij mogen echter hun sterke positie niet misbruiken om op een andere manier de concurrentie uit te schakelen. Met de diverse kortingen die CR Delta de veehouders biedt, worden zij, wat betreft de afname van al hun fokstiersperma bij CR Delta, tot getrouwheid aangezet. CR Delta heeft met een marktaandeel van circa 80% een economische machtspositie in Nederland op de markt voor het aanbieden van fokstiersperma aan veehouders. De overtreding is vastgesteld voor de periode van 1 september 2001 tot 1 september 2003.

Tegen dit besluit kan bezwaar worden aangetekend bij de NMa en daarna nog beroep (bij de Rechtbank Rotterdam) en eventueel hoger beroep (bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven).

 

 

Bijlagen

besluit in zaak 3353 (PDF - 251.82 KB) Besluit op bezwaar inzake sanctiebesluit in zaak 3353 - 2 (PDF - 112.75 KB) BAC Advies in zaak 3353, behorend bij het besluit op bezwaar (PDF - 128.21 KB)