Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa verdenkt dakbedekkingsbedrijven van recente kartelvorming

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) verdenkt drie dakbedekkingsbedrijven van het maken van een prijsafspraak in maart 2003. Dit is in strijd met het kartelverbod. De afspraak had betrekking op een aanbesteding van dakbedekkingen door woningbedrijf Vestia Rotterdam Feijenoord. Daarom heeft de NMa rapport opgemaakt tegen de drie betrokken ondernemingen.

De NMa vermoedt dat de betrokken bedrijven, voorafgaand aan de inschrijving van het project, onderling een rekenvergoeding hebben afgesproken. De partij die de opdracht krijgt, is deze vergoeding verschuldigd aan de overige inschrijvers van de aanbesteding. De bedrijven waartegen rapport is opgemaakt zijn: Consolidated Nederland B.V., Texa Dakbedekkingen B.V. en Cazemier Dakbedekking Rotterdam B.V.

De NMa maakt rapport op als zij een redelijk vermoeden heeft dat bedrijven de Mededingingswet hebben overtreden. De ondernemingen kunnen nu reageren op het rapport. Daarna stelt de NMa definitief vast of er sprake is van een overtreding en zo ja, of de NMa een boete oplegt.

De NMa heeft onderzoek ingesteld naar de dakbedekkingbranche naar aanleiding van aanwijzingen van diverse opdrachtgevers. Dit is het achtste rapport dat de NMa opmaakt over verboden afspraken in de bouwsector.