Kruimelpad

Besluit op bezwaar ontheffing kartelverbod Vereniging/Stichting Belangen Behartiging Schildersbedrijven

NMa besluit wederom dat aanbestedingsregelingen in strijd met Mededingingswet zijn en verklaart bezwaren ongegrond.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit op het bezwaarschrift gericht tegen zijn besluit van 19 februari 2001, kenmerk 381/73, houdende afwijzing van de aanvraag om ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 6 van de Mededingingswet door Vereniging Belangen Behartiging Schildersbedrijven, Stichting Meldadres Belangen Behartiging Schildersbedrijven en Bureau Meldadres Belangen Behartiging Schildersbedrijven B.V.

Vandaag heeft de NMa in een besluit op bezwaar van de Vereniging Belangen Behartiging Schildersbedrijf (VBBS) wederom bepaald dat de aanbestedingsregelingen, waaronder een anti-leurregeling, mededingingsbeperkend zijn en dus verboden. Tegen het oorspronkelijke verbod van de NMa had VBBS bezwaar aangetekend, waarbij VBBS aanvoerde dat haar regelingen niet in strijd zijn met de Mededingingswet. Omdat de bouwsector, waaronder de schilders- en afwerkingsbranche, zo bijzonder is, was de VBBS van mening dat zij deze regels mogen overtreden. Volgens de NMa is dit niet het geval en handelt de vereniging in strijd met de Mededingingswet.