Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa beboet brancheorganisaties in rijwieldetailhandel

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) legt een boete op van EUR 125.000 aan BOVAG en EUR 30.000 aan de Nederlandse Christelijke Bond van Rijwiel- en Motorhandelaren (NCBRM) vanwege het advies geen zaken te doen met twee aanbieders van bedrijfsfietsen en het afgeven van adviezen aan de aangesloten fietsendetailhandelaren over onder meer prijzen, kortingen en marges. Dit gedrag is in strijd met het kartelverbod. Prijsadviezen beperken de onderlinge concurrentie aangezien ondernemingen zelfstandig hun prijzen moeten vaststellen.

De NMa heeft vastgesteld dat de BOVAG-afdeling Tweewielerbedrijven en NCBRM er bij hun leden twee keer sterk op hebben aangedrongen niet in zee te gaan met twee aanbieders van bedrijfsfietsen, het Vervoer Coördinatie Centrum Brabant (VCC Brabant) en Nationale Fietsprojecten B.V. (NFP). Volgens BOVAG en NCBRM was de marge die deze twee aanbieders de rijwielhandelaren bij de verkoop van bedrijfsfietsen boden te laag.

Daarnaast heeft de BOVAG-afdeling Tweewielerbedrijven haar leden geadviseerd over het berekenen van de stijging van het werkplaatsuurtarief voor het jaar 2000 en over consumententarieven voor service- en onderhoudsbeurten. NCBRM heeft zijn leden geadviseerd over de in het werkplaatstarief op te nemen percentages voor rentekosten en winstopslag.

De Mededingingswet staat brancheorganisaties toe hun leden te adviseren over de kostprijsstructuur in de branche op voorwaarde dat de aangesloten bedrijven zelfstandig hun prijzen vaststellen. Brancheorganisaties mogen echter geen adviezen geven over (onderdelen van) prijzen.

De overtredingen hebben plaatsgevonden in de periode 1998 tot en met 2002. Ruim driekwart van alle fietsendetailhandelaren in Nederland is aangesloten bij een van de twee brancheorganisaties.

Zie ook: het besluit van 13 november 2003